بودجه ۱۴۰۰ ,از افزایش حقوق تا اصلاح ساختار

1,205

شبکه ۲
12 آذر ماه 1399
22:39
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
۸۹۰
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
۵۳۰
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
۲۲۶
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
۲۲۲
آمریکا ، هیمنه ای پوشالی که شکست
آمریکا ، هیمنه ای پوشالی که شکست
1,392
مکران مجموعه ای بی نظیر از سامانه های اطلاعاتی
مکران مجموعه ای بی نظیر از سامانه های اطلاعاتی
۴۲۸
عرشه ی ناوبندر مکران بستر پهپاد ها
عرشه ی ناوبندر مکران بستر پهپاد ها
۳۴۱
ناوبندر مکران نیاز به ارتقا دارد؟
ناوبندر مکران نیاز به ارتقا دارد؟
۳۳۷
فرآیند ساخت ناوبندر مکران
فرآیند ساخت ناوبندر مکران
۱۶۷
ناوبندر مکران پناهگاهی در شرایط کرونایی برای خدمه ی نیرودریایی
ناوبندر مکران پناهگاهی در شرایط کرونایی برای خدمه ی نیرودریایی
۱۱۰
ناوبندر مکران با زیرساخت کشتی تجاری
ناوبندر مکران با زیرساخت کشتی تجاری
۱۸۳
ضرورت وجود ناوبندر در نیروی دریایی ارتش
ضرورت وجود ناوبندر در نیروی دریایی ارتش
۱۴۸
ارتقای راهبردی نیروی دریایی
ارتقای راهبردی نیروی دریایی
۷۱۴
اقدام برای حذف سود مرکب از نظام بانکی؟
اقدام برای حذف سود مرکب از نظام بانکی؟
۲۱۴
جلوگیری از سود مرکب توسط قوه قضاییه
جلوگیری از سود مرکب توسط قوه قضاییه
۱۴۲
پیگیری ماجرای سود مرکب بانک ها و تعطیلی صنایع
پیگیری ماجرای سود مرکب بانک ها و تعطیلی صنایع
۵۰۱
استفاده نیروگاه ها از مازوت
استفاده نیروگاه ها از مازوت
۱۷۲
دستگاه ها چقدر به قانون هوای پاک عمل میکنند؟
دستگاه ها چقدر به قانون هوای پاک عمل میکنند؟
۱۳۲
وضعیت فعلی آلاینده ها در هوای پایتخت
وضعیت فعلی آلاینده ها در هوای پایتخت
۲۰۲
اجرایی نشدن قوانین مقابله با آلودگی هوا
اجرایی نشدن قوانین مقابله با آلودگی هوا
۳۰۱
ربح مرکب بانک ها
ربح مرکب بانک ها
۴۷۰
مشکلات تولیدکنندگان و تسهیلات بانکی
مشکلات تولیدکنندگان و تسهیلات بانکی
۲۶۵
قراردادهای مشارکتی بانک ها با واحدهای تولیدی
قراردادهای مشارکتی بانک ها با واحدهای تولیدی
۲۳۹
بررسی مشکلات بانکی بخش تولید
بررسی مشکلات بانکی بخش تولید
۷۰۰
رنگ آبی در نقشه؟
رنگ آبی در نقشه؟
۴۳۸
جهش کرونا و واکسن کرونا
جهش کرونا و واکسن کرونا
۳۶۶
کشورهای دارای واکسن اما ناموفق
کشورهای دارای واکسن اما ناموفق
۲۷۰
گزارش و نتایج طرح شهید سلیمانی
گزارش و نتایج طرح شهید سلیمانی
۱۸۱
واکسن تا محدودیت های جدید بررسی آخرین وضعیت کرونا
واکسن تا محدودیت های جدید بررسی آخرین وضعیت کرونا
۹۶۵
رفع کسری بودجه از جیب مردم !
رفع کسری بودجه از جیب مردم !
2,026