لحظات هیجان انگیز اعلام نتایج میدون

1,366

شبکه ۳
11 آذر ماه 1399
23:14
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۷۱۸
واسطه تولید در جهان
واسطه تولید در جهان
۶۷۳
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
کنار گذاشتن داوری توسط داور میدون
2,493
سنتی یا مکانیزه؟!
سنتی یا مکانیزه؟!
۴۶۸
بازگشت هنر اصیل ایرانی
بازگشت هنر اصیل ایرانی
۴۶۲
بازگشت به گذشته
بازگشت به گذشته
۳۶۶
حیرت آقا کریم!
حیرت آقا کریم!
۳۰۶
مبانی فروش دیجیتال
مبانی فروش دیجیتال
۲۳۶
آبیاری بهینه
آبیاری بهینه
۲۵۴
قسمت ۵۲ - فصل دوم
قسمت ۵۲ - فصل دوم
1,119
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۳۳
تصادف داور میدون
تصادف داور میدون
7,731
پشم خام و نخ مصنوعی
پشم خام و نخ مصنوعی
۷۵۸
صنعت خرما در ایران
صنعت خرما در ایران
۴۶۴
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
تشویق شرکت کننده توسط داور میدون
۹۳۹
قسمت ۵۱ - فصل دوم
قسمت ۵۱ - فصل دوم
1,187
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۸۱۶
از اول برنده مشخص بود
از اول برنده مشخص بود
۵۶۸
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
کم جا وکم هزینه ، مگه داریم؟
۵۶۳
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
عدم ارتباط با دنیا ، مشکل بزرگی برای کسب و کارها
۲۴۴
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
تبدیل ابزارهای جنگی به کسب و کار
۴۴۳
گریه داوران برای  شهید حاج قاسم سلیمانی
گریه داوران برای شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۲۹
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
آرشیو برنامه میدون در تلوبیون
۴۵۰
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
پیدا کردن وکیل کار سختیه ؟
1,066
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
سفری به جنوب کشور با چشمانی بسته
۹۱۲
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
استفاده از مناسبت ها در کسب و کار
۴۹۷
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
جلوگیری از کپی شدن در کسب و کار
۴۲۳
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
بزرگترین هنر یک کارآفرین چیست ؟
۳۴۹
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
نابرده رنج گنج میسر نمی شود
4,744
قسمت ۵۰
قسمت ۵۰
1,109