بازار بورس دست کاری می شود؟!

۲۵۳

شبکه ۲
10 آذر ماه 1399
18:07
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
۶۶۸
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
۴۶۱
طرز تهیه تارت مرغ سبز
طرز تهیه تارت مرغ سبز
۶۰۸
رابطه تک فرزندی و وسواس
رابطه تک فرزندی و وسواس
۳۱۶
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
۱۹۱
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
۱۶۲
چند نوع وسواس داریم؟
چند نوع وسواس داریم؟
۲۰۷
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
۱۶۴
معضلی به نام وسواس در کودکان
معضلی به نام وسواس در کودکان
۱۹۵
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
۵۳۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۱۸
بهشت من - مهدی عطایی
بهشت من - مهدی عطایی
۴۲۲
آموزش دوخت دامن پفی عروس
آموزش دوخت دامن پفی عروس
۵۳۸
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
۲۴۶
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
۱۸۹
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
۲۹۵
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
۲۱۲
وسواس های بعد از ازدواج
وسواس های بعد از ازدواج
۱۴۷
مسئله مهمی به نام وسواس
مسئله مهمی به نام وسواس
۲۱۴
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
۲۰۷
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
۴۵۲
۶ بهمن ۱۳۹۹
۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۸۴
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
۵۱۶
ترفندهای کاربردی
ترفندهای کاربردی
۸۴۲
در تفکیک زباله ها دقت کنید
در تفکیک زباله ها دقت کنید
۴۸۶
تفاوت در بازار بورس و مسکن
تفاوت در بازار بورس و مسکن
۱۴۶
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
۲۲۰
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
۱۰۱
سودا وسواس را تشدید می کند
سودا وسواس را تشدید می کند
۱۹۴
رابطه وسواس و کمال گرایی
رابطه وسواس و کمال گرایی
۱۳۹