نقدینگی در بازار بورس

۲۲۸

شبکه ۲
10 آذر ماه 1399
18:05
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
۵۴۳
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
۳۴۸
طرز تهیه تارت مرغ سبز
طرز تهیه تارت مرغ سبز
۳۵۹
رابطه تک فرزندی و وسواس
رابطه تک فرزندی و وسواس
۲۳۰
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
۱۱۵
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
۱۰۱
چند نوع وسواس داریم؟
چند نوع وسواس داریم؟
۱۳۲
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
۱۱۸
معضلی به نام وسواس در کودکان
معضلی به نام وسواس در کودکان
۱۱۷
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
۴۳۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۶۵
بهشت من - مهدی عطایی
بهشت من - مهدی عطایی
۳۹۸
آموزش دوخت دامن پفی عروس
آموزش دوخت دامن پفی عروس
۴۹۶
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
۲۳۵
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
۱۸۰
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
۲۷۷
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
۱۹۶
وسواس های بعد از ازدواج
وسواس های بعد از ازدواج
۱۳۷
مسئله مهمی به نام وسواس
مسئله مهمی به نام وسواس
۱۹۶
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
۱۸۴
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
۴۰۱
۶ بهمن ۱۳۹۹
۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۵۴
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
۴۹۴
ترفندهای کاربردی
ترفندهای کاربردی
۸۰۰
در تفکیک زباله ها دقت کنید
در تفکیک زباله ها دقت کنید
۴۶۴
تفاوت در بازار بورس و مسکن
تفاوت در بازار بورس و مسکن
۱۳۶
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
۲۱۱
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
۹۴
سودا وسواس را تشدید می کند
سودا وسواس را تشدید می کند
۱۸۰
رابطه وسواس و کمال گرایی
رابطه وسواس و کمال گرایی
۱۲۱