۹ آذر ۱۳۹۹

۶۱۲

شبکه ۲
9 آذر ماه 1399
17:51
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
با تحلیل تکنیکال آشنا شویم
۴۹۹
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
چطور یک سهم قدیمی را بفروشیم؟
۳۱۴
طرز تهیه تارت مرغ سبز
طرز تهیه تارت مرغ سبز
۳۰۵
رابطه تک فرزندی و وسواس
رابطه تک فرزندی و وسواس
۲۰۹
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
بین وسواس و تمیزی تفاوت وجود دارد؟
۱۰۳
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
وسواس فکری در کودکان درمان دارد؟
۹۰
چند نوع وسواس داریم؟
چند نوع وسواس داریم؟
۱۲۱
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
کودکان چگونه به وسواس دچار می شوند؟
۱۰۷
معضلی به نام وسواس در کودکان
معضلی به نام وسواس در کودکان
۱۰۷
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
وسواس کودکان در شرایط کرونایی
۴۱۰
۷ بهمن ۱۳۹۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
۵۸
بهشت من - مهدی عطایی
بهشت من - مهدی عطایی
۳۹۵
آموزش دوخت دامن پفی عروس
آموزش دوخت دامن پفی عروس
۴۹۰
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
۲۳۵
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
۱۷۹
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
۲۷۷
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
۱۹۵
وسواس های بعد از ازدواج
وسواس های بعد از ازدواج
۱۳۵
مسئله مهمی به نام وسواس
مسئله مهمی به نام وسواس
۱۹۶
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
۱۷۵
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
۴۰۰
۶ بهمن ۱۳۹۹
۶ بهمن ۱۳۹۹
۳۵۴
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
۴۹۰
ترفندهای کاربردی
ترفندهای کاربردی
۷۸۶
در تفکیک زباله ها دقت کنید
در تفکیک زباله ها دقت کنید
۴۶۳
تفاوت در بازار بورس و مسکن
تفاوت در بازار بورس و مسکن
۱۳۶
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
۲۱۰
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
۹۳
سودا وسواس را تشدید می کند
سودا وسواس را تشدید می کند
۱۸۰
رابطه وسواس و کمال گرایی
رابطه وسواس و کمال گرایی
۱۱۹