ما ملت شهادتیم - ۹ آذر ۱۳۹۹

۱۹۵

شبکه ۴
9 آذر ماه 1399
08:25
آیت الله فلسفی - ۳ بهمن ۱۳۹۹
آیت الله فلسفی - ۳ بهمن ۱۳۹۹
۳۷۶
مستند تقریب - ۳ بهمن ۱۳۹۹
مستند تقریب - ۳ بهمن ۱۳۹۹
۲۳۲
آخر هفته با تلوزیون - ۳ بهمن ۱۳۹۹
آخر هفته با تلوزیون - ۳ بهمن ۱۳۹۹
۸۹
مصرف بهینه برق - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مصرف بهینه برق - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۸۳
مصرف بهینه گاز - ۲۸ دی ۱۳۹۹
مصرف بهینه گاز - ۲۸ دی ۱۳۹۹
۱۸۱
برق جریان زندگیست - ۲۸ دی ۱۳۹۹
برق جریان زندگیست - ۲۸ دی ۱۳۹۹
۱۱۴
باغ وحش های انسانی
باغ وحش های انسانی
۱۷۵
آرزوی یک مادر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
آرزوی یک مادر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۲۹
بانوی ایرانی - ۲۷ دی ۱۳۹۹
بانوی ایرانی - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۳۰۰
درست مصرف کنیم - ۲۵ دی ۱۳۹۹
درست مصرف کنیم - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۳۶
طلیعه پیروزی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
طلیعه پیروزی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۱۶۹
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت دوم: دکتر ایرج فاضل - ۲۵ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت دوم: دکتر ایرج فاضل - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۱۲۱
بی کرونا - نیمه پنهان نبرد - ۲۱ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - نیمه پنهان نبرد - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۸۶
صیانت از آفتاب
صیانت از آفتاب
۱۷۵
بی کرونا - با چه اقداماتی خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهیم؟ - ۱۸ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - با چه اقداماتی خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهیم؟ - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۸۶
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۸ دی ۱۳۹۹
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۱۳۸
کرونا و درمان بیماری های چشم - ۱۸ دی ۱۳۹۹
کرونا و درمان بیماری های چشم - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۸۱
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت اول: دکتر کلانترمعتمدی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت اول: دکتر کلانترمعتمدی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۶۵
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۰ دی ۱۳۹۹
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۰ دی ۱۳۹۹
۲۸۶
سالک فکرت
سالک فکرت
۸۸۱
فرصت کرونا - کسب درآمد از طریق تعمیرات - ۱ دی ۱۳۹۹
فرصت کرونا - کسب درآمد از طریق تعمیرات - ۱ دی ۱۳۹۹
۱۳۷
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۶
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۶
۱۳۶
یلدای سلامت - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
یلدای سلامت - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
۹۸
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۵
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۵
۷۶
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۴
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱۱
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۳
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰۹
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۲
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷۵
ویژه برنامه های تلوریون در شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
ویژه برنامه های تلوریون در شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
۸۶
تقریب - ۲۹ آذر ۱۳۹۹
تقریب - ۲۹ آذر ۱۳۹۹
۹۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
۲۵۴