اهداف ترور شهید فخری زاده

۴۵۶

شبکه ۲
8 آذر ماه 1399
22:53
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
۵۸۶
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
۳۵۰
چند تا ویروس کرونا داریم؟
چند تا ویروس کرونا داریم؟
۲۶۵
آخرین اخبار از واکسن کرونا
آخرین اخبار از واکسن کرونا
۲۷۶
جهش ویروس کرونا؟
جهش ویروس کرونا؟
۱۹۳
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
۲۹۵
چگونه اثر تورم کم شود
چگونه اثر تورم کم شود
۵۶۹
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
۲۹۲
آخرین خبرهای لایحه  بودجه
آخرین خبرهای لایحه بودجه
1,460
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
۴۴۹
چالش های روبروی بایدن
چالش های روبروی بایدن
۲۳۶
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
۲۱۶
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام  و بحران پیش رو
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام و بحران پیش رو
۸۴۲
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
۱۹۹
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
۲۴۳
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
۱۹۶
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
۴۰۳
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
۲۲۲
وجود صندوق ملی مسکن  با توجه به وجود بانک مسکن
وجود صندوق ملی مسکن با توجه به وجود بانک مسکن
۲۱۰
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
۶۵۷
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
1,336
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
۶۸۳
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
۷۷۵
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
۷۴۵
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
۶۸۶
شبیخون دوباره ی کرونا؟
شبیخون دوباره ی کرونا؟
3,672
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
1,206
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
۶۸۷
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
۳۶۸
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
۳۹۴