جایگاه علمی شهید فخری زاده

۶۷۹

شبکه ۱
8 آذر ماه 1399
23:43
نقطه شروع دوران پسا آمریکا
نقطه شروع دوران پسا آمریکا
3,456
طراح اعتراضات ۸۸ چه کسی بود ؟
طراح اعتراضات ۸۸ چه کسی بود ؟
3,595
آرمان گرایی آمریکایی ها
آرمان گرایی آمریکایی ها
2,249
ترامپ یک پدیده خاص
ترامپ یک پدیده خاص
1,925
انتخابات آمریکا هنوز تمام نشده است !
انتخابات آمریکا هنوز تمام نشده است !
2,049
۴ بهمن ۱۳۹۹
۴ بهمن ۱۳۹۹
6,885
ادعاهای غیرواقعی اعسار
ادعاهای غیرواقعی اعسار
۷۱۹
می خواهیم  سند تحول قضایی زود بازده باشد
می خواهیم سند تحول قضایی زود بازده باشد
۳۹۵
هوشمند سازی خدمات الکترونیک قضایی
هوشمند سازی خدمات الکترونیک قضایی
۲۴۸
ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست ؟
ضمانت اجرایی سند تحول قضایی چیست ؟
۲۸۷
اهمیت سند تحول قضایی
اهمیت سند تحول قضایی
۳۱۰
۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹
۶۳۴
حکمرانی در فضای مجازی
حکمرانی در فضای مجازی
۲۰۳
نظام سانسور سیستماتیک در آمریکا
نظام سانسور سیستماتیک در آمریکا
۲۲۰
آمریکا ابزارهای سلطه نرم خود را از دست داد
آمریکا ابزارهای سلطه نرم خود را از دست داد
۱۷۵
ترامپ قلب حقیقت آمریکا
ترامپ قلب حقیقت آمریکا
۱۴۹
پدیده ترامپ و دولت پنهان آمریکا
پدیده ترامپ و دولت پنهان آمریکا
۱۲۴
ارزیابی آخرین تحولات آمریکا
ارزیابی آخرین تحولات آمریکا
۱۷۹
۲۰ دی ۱۳۹۹
۲۰ دی ۱۳۹۹
1,109
مولفه های مکتب شهید سلیمانی
مولفه های مکتب شهید سلیمانی
۴۲۵
دروغگویی ها بعد از ترور شهید سردار سلیمانی
دروغگویی ها بعد از ترور شهید سردار سلیمانی
۴۷۳
چرا ترامپ ترور شهید سلیمانی را اعلام کرد؟
چرا ترامپ ترور شهید سلیمانی را اعلام کرد؟
۴۸۴
شهید سردار سلیمانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
شهید سردار سلیمانی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران
۳۳۱
شهید سلیمانی پرچمی برای مقابله با زورگویان
شهید سلیمانی پرچمی برای مقابله با زورگویان
۲۲۳
دلیل انتخاب زمانی ترور شهید سردار سلیمانی
دلیل انتخاب زمانی ترور شهید سردار سلیمانی
۳۴۱
۱۳ دی ۱۳۹۹
۱۳ دی ۱۳۹۹
۵۱۳
حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا در مقایسه با واردات
حمایت از تولید داخلی واکسن کرونا در مقایسه با واردات
۲۶۷
محدودیت های کرونایی چقدر موفق بوده است؟
محدودیت های کرونایی چقدر موفق بوده است؟
۲۲۰
۶ دی ۱۳۹۹
۶ دی ۱۳۹۹
۲۴۵
هدف ستاد شهید حاج قاسم سلیمانی
هدف ستاد شهید حاج قاسم سلیمانی
۱۶۰