۵ نهاد های اجتماعی

۷۳

شبکه ۲
8 آذر ماه 1399
11:00
۵ بهمن ۱۳۹۹
۵ بهمن ۱۳۹۹
۲۲۵
بالاترین رشوه  پیشنهاد شده به پلیس راهور چقدر بوده است؟
بالاترین رشوه پیشنهاد شده به پلیس راهور چقدر بوده است؟
۴۱۴
رد رشوه ۱۰۰ دلاری توسط پلیس وظیفه شناس
رد رشوه ۱۰۰ دلاری توسط پلیس وظیفه شناس
۳۱۷
۴ بهمن ۱۳۹۹
۴ بهمن ۱۳۹۹
۳۷۰
چطوری میشه فهمید زوجی کاندیدای طلاق هستند؟
چطوری میشه فهمید زوجی کاندیدای طلاق هستند؟
۲۰۹
در رابطه های خانوادگی باید انعطاف داشته باشیم !
در رابطه های خانوادگی باید انعطاف داشته باشیم !
۱۲۸
احترام در خانواده باید در بافت آن شکل بگیرد
احترام در خانواده باید در بافت آن شکل بگیرد
۱۰۹
۱ بهمن ۱۳۹۹
۱ بهمن ۱۳۹۹
۴۴۳
پدیده های عجیب در روابط زناشویی
پدیده های عجیب در روابط زناشویی
۳۲۵
زوج های موفق باید همسرشون را تشویق به کمک به والدین کنند
زوج های موفق باید همسرشون را تشویق به کمک به والدین کنند
۲۲۶
مانع کمک به پدر و مادر ها نشوید ، تا ازدواجتون موفق باشد!
مانع کمک به پدر و مادر ها نشوید ، تا ازدواجتون موفق باشد!
۲۰۵
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۴۵
پیش فرض هایی اشتباه در رابطه با خانواده همسر
پیش فرض هایی اشتباه در رابطه با خانواده همسر
۴۶۶
چگونه می توانیم رابطه خودمان با خانواده همسر را درست شکل بدهیم
چگونه می توانیم رابطه خودمان با خانواده همسر را درست شکل بدهیم
۲۵۷
رابطه شما با خانواده همسرتون چطوره؟
رابطه شما با خانواده همسرتون چطوره؟
۲۵۷
۲۹ دی ۱۳۹۹
۲۹ دی ۱۳۹۹
۵۵۶
۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹
1,653
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
۳۱۲
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
۱۸۷
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
۱۴۷
۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۴ دی ۱۳۹۹
۹۴۰
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
۷۴۲
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
۷۱۳
سبد  دارایی در ایران چیست؟
سبد دارایی در ایران چیست؟
۲۶۹
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
۲۱۸
اجاره بلا
اجاره بلا
۳۴۳
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
۱۴۴
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۴۰۷
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
۱۵۹
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
۹۳