عوارض زایمان در تاریخ های رند!

۲۴۴

شبکه ۲
8 آذر ماه 1399
18:05
بهشت من - مهدی عطایی
بهشت من - مهدی عطایی
۸۸
آموزش دوخت دامن پفی عروس
آموزش دوخت دامن پفی عروس
۶۷
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
صف ها ملاک خوبی و بدی سهام نیستند
۶۷
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
حالت خود تخریبی در بورس چیست؟
۳۶
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
بالاخره حمایت ها در بورس انجام شد؟
۱۳۷
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
اضطراب، وسواس را تشدید می کند؟
۴۵
وسواس های بعد از ازدواج
وسواس های بعد از ازدواج
۳۵
مسئله مهمی به نام وسواس
مسئله مهمی به نام وسواس
۴۷
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
وسواس های فکری مزاحم در ذهن انسان
۴۶
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
طرز تهیه سالاد قارچ و جوانه
۶۸
۶ بهمن ۱۳۹۹
۶ بهمن ۱۳۹۹
۱۶۶
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
طرز تهیه دمنوش چای کوهی و پروتئین بار
۳۹۰
ترفندهای کاربردی
ترفندهای کاربردی
۶۱۳
در تفکیک زباله ها دقت کنید
در تفکیک زباله ها دقت کنید
۳۷۳
تفاوت در بازار بورس و مسکن
تفاوت در بازار بورس و مسکن
۱۰۶
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
افرادی که صبر ندارند بازنده هستند
۱۵۶
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
بازاری در ظاهر مثبت اما باطن همچنان منفی!
۶۶
سودا وسواس را تشدید می کند
سودا وسواس را تشدید می کند
۱۵۰
رابطه وسواس و کمال گرایی
رابطه وسواس و کمال گرایی
۹۵
چرا به وسواس دچار می شویم؟
چرا به وسواس دچار می شویم؟
۱۰۸
وسواس خوب است یا بد؟
وسواس خوب است یا بد؟
۹۴
وسواس های عملی چیست؟
وسواس های عملی چیست؟
۱۱۹
۵ بهمن ۱۳۹۹
۵ بهمن ۱۳۹۹
1,071
بورس را ساده یاد بگیریم
بورس را ساده یاد بگیریم
2,431
کرونا و وسواس شستن
کرونا و وسواس شستن
۳۴۰
وسواس از طریق ژنتیک منتقل می شود؟
وسواس از طریق ژنتیک منتقل می شود؟
۳۱۴
وسواس درمان هم دارد؟
وسواس درمان هم دارد؟
۲۵۷
وسواس فکری و عملی چه تفاوتی دارد؟
وسواس فکری و عملی چه تفاوتی دارد؟
۱۳۸
چند نوع وسواس داریم؟
چند نوع وسواس داریم؟
۱۳۳
اختلال وسواس فکری و عملی چیست؟
اختلال وسواس فکری و عملی چیست؟
۱۲۸