تاثیر محدودیت ها

۲۰۰

شبکه ۲
6 آذر ماه 1399
22:57
صادرات تولیدات معادن سنگ
صادرات تولیدات معادن سنگ
۲۵
واحد های معدنی فعال کشور و ظرفیت آن ها
واحد های معدنی فعال کشور و ظرفیت آن ها
۳۰
سنگ های ساختمانی
سنگ های ساختمانی
۲۸۱
مالیات بر بخش تولید
مالیات بر بخش تولید
۱۱۶
بی عدالتی مالیات بر حقوق و دستمزد
بی عدالتی مالیات بر حقوق و دستمزد
۱۶۷
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
۳۷۵
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
۷۳۵
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
۳۹۵
چند تا ویروس کرونا داریم؟
چند تا ویروس کرونا داریم؟
۲۸۸
آخرین اخبار از واکسن کرونا
آخرین اخبار از واکسن کرونا
۳۴۳
جهش ویروس کرونا؟
جهش ویروس کرونا؟
۲۱۷
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
۳۳۱
چگونه اثر تورم کم شود
چگونه اثر تورم کم شود
۶۰۱
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
۳۰۸
آخرین خبرهای لایحه  بودجه
آخرین خبرهای لایحه بودجه
1,492
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
۴۷۳
چالش های روبروی بایدن
چالش های روبروی بایدن
۲۵۲
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
۲۲۸
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام  و بحران پیش رو
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام و بحران پیش رو
۸۷۵
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
۲۱۴
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
۲۵۵
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
۲۱۰
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
۴۲۹
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
۲۳۰
وجود صندوق ملی مسکن  با توجه به وجود بانک مسکن
وجود صندوق ملی مسکن با توجه به وجود بانک مسکن
۲۲۶
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
۶۸۱
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
1,346
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
۶۹۱
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
۷۸۲
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
۷۵۳