تداوم شلوغی ها با وجود محدودیت ها

۱۴۱

شبکه ۲
6 آذر ماه 1399
22:55
مالیات بر بخش تولید
مالیات بر بخش تولید
۷۲
بی عدالتی مالیات بر حقوق و دستمزد
بی عدالتی مالیات بر حقوق و دستمزد
۱۱۸
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
۲۸۲
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
۶۹۷
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
۳۸۵
چند تا ویروس کرونا داریم؟
چند تا ویروس کرونا داریم؟
۲۸۱
آخرین اخبار از واکسن کرونا
آخرین اخبار از واکسن کرونا
۳۲۴
جهش ویروس کرونا؟
جهش ویروس کرونا؟
۲۰۶
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
۳۲۰
چگونه اثر تورم کم شود
چگونه اثر تورم کم شود
۵۸۶
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
۳۰۲
آخرین خبرهای لایحه  بودجه
آخرین خبرهای لایحه بودجه
1,482
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
۴۶۳
چالش های روبروی بایدن
چالش های روبروی بایدن
۲۴۱
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
۲۲۳
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام  و بحران پیش رو
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام و بحران پیش رو
۸۶۴
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
۲۱۰
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
۲۵۱
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
۲۰۶
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
۴۲۳
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
۲۲۶
وجود صندوق ملی مسکن  با توجه به وجود بانک مسکن
وجود صندوق ملی مسکن با توجه به وجود بانک مسکن
۲۱۶
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
۶۷۱
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
1,342
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
۶۸۷
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
۷۷۸
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
۷۴۸
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
۶۹۳
شبیخون دوباره ی کرونا؟
شبیخون دوباره ی کرونا؟
3,677
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
1,209