بسیج و کرونا

۱۸۲

شبکه ۲
5 آذر ماه 1399
22:42
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
۷
چند تا ویروس کرونا داریم؟
چند تا ویروس کرونا داریم؟
۶
آخرین اخبار از واکسن کرونا
آخرین اخبار از واکسن کرونا
۲
جهش ویروس کرونا؟
جهش ویروس کرونا؟
۱۵
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
0
چگونه اثر تورم کم شود
چگونه اثر تورم کم شود
۴۸۶
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
۲۵۹
آخرین خبرهای لایحه  بودجه
آخرین خبرهای لایحه بودجه
1,375
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
۴۰۰
چالش های روبروی بایدن
چالش های روبروی بایدن
۲۱۵
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
۱۸۵
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام  و بحران پیش رو
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام و بحران پیش رو
۷۸۷
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
۱۶۸
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
۲۳۱
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
۱۷۹
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
۳۷۶
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
۲۱۴
وجود صندوق ملی مسکن  با توجه به وجود بانک مسکن
وجود صندوق ملی مسکن با توجه به وجود بانک مسکن
۱۹۹
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
۶۴۰
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
1,322
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
۶۶۴
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
۷۵۹
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
۷۳۹
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
۶۶۹
شبیخون دوباره ی کرونا؟
شبیخون دوباره ی کرونا؟
3,664
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
1,197
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
۶۷۸
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
۳۶۱
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
تصویرسازی از یک آمریکای ایمن و وضعیت فعلی آمریکا
۳۸۷
آمریکا ، هیمنه ای پوشالی که شکست
آمریکا ، هیمنه ای پوشالی که شکست
1,776