جهاد سازندگی

۸۳

شبکه سهند
5 آذر ماه 1399
23:34
تحفه خاک - به ، شهرستان هوراند - ۷ بهمن ۱۳۹۹
تحفه خاک - به ، شهرستان هوراند - ۷ بهمن ۱۳۹۹
۱۱۵
فردا - ۷ بهمن ۱۳۹۹
فردا - ۷ بهمن ۱۳۹۹
۹۳
هویج - شهرستان بستان آباد
هویج - شهرستان بستان آباد
۱۷۰
اولین ها - اولین مدال المپیک زنان - ۶ بهمن ۱۳۹۹
اولین ها - اولین مدال المپیک زنان - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۶۸
بویاما، نگاهی به صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان - ۱ بهمن ۱۳۹۹
بویاما، نگاهی به صنعت رنگرزی سنتی آذربایجان - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۰۰
بازارهای فروش قالی - تبریز
بازارهای فروش قالی - تبریز
۱۱۱
شهرستان اسکو
شهرستان اسکو
۱۲۶
شهرستان جلفا
شهرستان جلفا
۴۸۶
کمک های مؤمنانه - هیأت عزاداری اصغریه کردلر- ۲۸ دی ۱۳۹۹
کمک های مؤمنانه - هیأت عزاداری اصغریه کردلر- ۲۸ دی ۱۳۹۹
۱۹۱
بازارهای فروش قالی
بازارهای فروش قالی
۱۶۴
سکوت آب خاک
سکوت آب خاک
۱۰۲
نوزدهمین یادواره شهدای گرانقدر شهرک امام خمینی رحمت الله علیه تبریز
نوزدهمین یادواره شهدای گرانقدر شهرک امام خمینی رحمت الله علیه تبریز
۱۱۸
یاشاییش - ۲۴ دی ۱۳۹۹
یاشاییش - ۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۷۷
زکات برکت زندگی - ۱۹ دی ۱۳۹۹
زکات برکت زندگی - ۱۹ دی ۱۳۹۹
۸۷
سوقوربانلاری - ۱۸ دی ۱۳۹۹
سوقوربانلاری - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۱۷۰
شهید محمود رضا بیضائی
شهید محمود رضا بیضائی
۱۳۷
از غرب طلوع می کند
از غرب طلوع می کند
۱۷۹
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی - مصلی اعظم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تبریز
مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی - مصلی اعظم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه تبریز
۱۸۵
نور خدا
نور خدا
۱۱۹
از غرب طلوع می کند - ۹ دی ۱۳۹۹
از غرب طلوع می کند - ۹ دی ۱۳۹۹
۱۳۶
تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی
تولیدات رسانه ای مکتب شهید سلیمانی
۹۶
حماسه بصیرت
حماسه بصیرت
۱۱۸
مستند بازسازی موذن
مستند بازسازی موذن
۱۳۲
بصیرت - ۷ دی ۱۳۹۹
بصیرت - ۷ دی ۱۳۹۹
۸۳
دست خط - ۶ دی ۱۳۹۹
دست خط - ۶ دی ۱۳۹۹
۱۶۶
س مثل سردار س مثل سرباز - ۶ دی ۱۳۹۹
س مثل سردار س مثل سرباز - ۶ دی ۱۳۹۹
۱۷۲
یه روز جمعه
یه روز جمعه
۲۹۴
شهرکتاب، شهر فرهیختگان - ۴ دی ۱۳۹۹
شهرکتاب، شهر فرهیختگان - ۴ دی ۱۳۹۹
۱۱۳
سالروز شهادت سرتیپ دوم خلبان شهید محمدرضا رحمانی - ۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
سالروز شهادت سرتیپ دوم خلبان شهید محمدرضا رحمانی - ۴ دی ۱۳۹۹ - بخش ۲
۱۳۶
افتتاح بزرگراه سهند - تبریز با حضور وزیر راه - ۴ دی ۱۳۹۹
افتتاح بزرگراه سهند - تبریز با حضور وزیر راه - ۴ دی ۱۳۹۹
۱۳۶