یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج

۱۱۷

شبکه فارس
5 آذر ماه 1399
20:31
تولید ارده-جهرم
تولید ارده-جهرم
2,525
کمک مومنانه -مرودشت
کمک مومنانه -مرودشت
۷۰۳
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
۴۹۹
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
۱۸۰
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
۲۹۱
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
۲۲۲
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
۹۳
ویزیت رایگان بیماران-آباده
ویزیت رایگان بیماران-آباده
۱۳۴
کمک مومنانه - آباده
کمک مومنانه - آباده
۹۵
ویزیت رایگان بیماران - آباده
ویزیت رایگان بیماران - آباده
۶۵
مبارزه با علف های هرز - کوار
مبارزه با علف های هرز - کوار
۷۰
طرح های اشتغالزایی - فسا
طرح های اشتغالزایی - فسا
۱۲۰
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
۱۶۱
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
۱۰۶
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
۹۴
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
۱۱۹
کشت نهال در طبیعت - بیضا
کشت نهال در طبیعت - بیضا
۱۳۲
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
۹۴
طرح جنگلانه
طرح جنگلانه
۱۱۱
تل تخت - نهضت جهش تولید
تل تخت - نهضت جهش تولید
۸۴
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
۸۹
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
۷۷
سوادآموزی و مهارت-آباده
سوادآموزی و مهارت-آباده
۱۱۲
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
۸۱
جشن تکلیف مجازی - آباده
جشن تکلیف مجازی - آباده
۱۰۷
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۹۰
طرح جنگل کاری
طرح جنگل کاری
۵۷
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
۶۸
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۱۲۱
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
۱۱۶