مجتبی شکوری - ۵ آذر ۱۳۹۹

6,042

شبکه نسیم
5 آذر ماه 1399
19:04
انتخاب کتاب برای کودکان
انتخاب کتاب برای کودکان
۳۰
معرفی کتاب های پیشنهادی مهرو خسروی
معرفی کتاب های پیشنهادی مهرو خسروی
۳۱
کودکان باهوش ایرانی؟
کودکان باهوش ایرانی؟
۳۸
مهرو خسروی - ۵ بهمن ۱۳۹۹
مهرو خسروی - ۵ بهمن ۱۳۹۹
۵۱۴
آموختن از کودکان
آموختن از کودکان
۶
انگیزه ی یادگیری دادن به کودکان از زبان یک معلم
انگیزه ی یادگیری دادن به کودکان از زبان یک معلم
۱۲
محبوبترین کتاب کودکی سروش صحت
محبوبترین کتاب کودکی سروش صحت
۱۳
توضیح شعر چاووشی اخوان ثالث
توضیح شعر چاووشی اخوان ثالث
۳۶۳
معرفی کتاب های پیشنهادی محمدرضا زمردیان
معرفی کتاب های پیشنهادی محمدرضا زمردیان
۱۶۵
اهمیت قصه گویی
اهمیت قصه گویی
۱۳۶
لزوم وجود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
لزوم وجود کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
۵۰
تعریف کانون پرورش فکری کودکان و تاثیر آن
تعریف کانون پرورش فکری کودکان و تاثیر آن
۵۲
محمدرضا زمردیان و رشید کاکاوند - ۴ بهمن ۱۳۹۹
محمدرضا زمردیان و رشید کاکاوند - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۴۸۸
مشاعره ی سروش صحت و مهمان
مشاعره ی سروش صحت و مهمان
1,808
چگونه مغز سرحالی داشته باشیم
چگونه مغز سرحالی داشته باشیم
۷۷۴
آیا سنگینی مغز در انسانها متفاوت است
آیا سنگینی مغز در انسانها متفاوت است
۴۲۹
انسان از چند درصد مغز خود استفاده میکند
انسان از چند درصد مغز خود استفاده میکند
۳۷۰
دکتر محمدعلی صحرائیان - ۲ بهمن ۱۳۹۹
دکتر محمدعلی صحرائیان - ۲ بهمن ۱۳۹۹
1,265
فیلسوفی در تعمیرگاه
فیلسوفی در تعمیرگاه
1,569
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
۲۹۷
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱ بهمن ۱۳۹۹
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱ بهمن ۱۳۹۹
1,091
معنای زندگی
معنای زندگی
۵۵۵
سیاره ی ایران !
سیاره ی ایران !
۳۷۴
روایت ها از پناهندگان لهستانی در اصفهان
روایت ها از پناهندگان لهستانی در اصفهان
۳۲۸
نقش نامه ها در فردشناسی و زندگی ما
نقش نامه ها در فردشناسی و زندگی ما
۱۹۳
معرفی کتاب بچه های اصفهان، پناهندگان لهستانی در ایران
معرفی کتاب بچه های اصفهان، پناهندگان لهستانی در ایران
۲۸۱
اردشیر رستمی
اردشیر رستمی
۸۶۰
ادامه ی مبحث شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
ادامه ی مبحث شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
۳۹۹
امیر عربی - ۲۹ دی ۱۳۹۹
امیر عربی - ۲۹ دی ۱۳۹۹
۹۹۲
ایده برای فیلمنامه نویسی؟
ایده برای فیلمنامه نویسی؟
۲۰۷