تولید تجهیزات پزشکی

۱۹۸

شبکه ۱
5 آذر ماه 1399
16:05
پرفروش ترین مزرعه در کشور !
پرفروش ترین مزرعه در کشور !
۲۳۱
خواص گوشت شترمرغ
خواص گوشت شترمرغ
۲۲۲
خدمات تخصصی خودرو در محل
خدمات تخصصی خودرو در محل
۱۲۶
آشنایی با خدمات آنلاین خودرو
آشنایی با خدمات آنلاین خودرو
۲۱۱
کریم اسلامی - مهسا چکنی - ۵ بهمن ۱۳۹۹
کریم اسلامی - مهسا چکنی - ۵ بهمن ۱۳۹۹
۱۷۳
پرورش دهنده شتر مرغ
پرورش دهنده شتر مرغ
۱۲۷
شروع کسب و کار پرورش شتر مرغ
شروع کسب و کار پرورش شتر مرغ
۱۰۳
شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
۲۱۴
تولیدکننده چهارچوب در
تولیدکننده چهارچوب در
۹۰
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
۱۴۶
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
۱۰۳
تعمیرات لوازم خانگی
تعمیرات لوازم خانگی
۸۵
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
۸۴
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
۷۹
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۱۷۳
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۳۰۷
تولیدکننده محصولات غذایی
تولیدکننده محصولات غذایی
۹۵
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
۱۲۸
فرآوری و بسته بندی خشکبار
فرآوری و بسته بندی خشکبار
۱۱۷
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
۹۷
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
۱۳۱
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
۱۷۴
فرآوری زیتون
فرآوری زیتون
۱۸۰
نگاه بدون مرز به کسب و کار
نگاه بدون مرز به کسب و کار
۱۷۳
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
۲۲۴
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
۱۴۰
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۵۲
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
۵۶۶
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
۲۹۳
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
2,242