برداشت لیموترش -جهرم

۱۰۰

شبکه فارس
5 آذر ماه 1399
08:01
تولید ارده-جهرم
تولید ارده-جهرم
2,074
کمک مومنانه -مرودشت
کمک مومنانه -مرودشت
۵۹۱
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
۳۹۵
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
۱۵۳
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
۲۵۳
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
۱۸۲
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
۷۷
ویزیت رایگان بیماران-آباده
ویزیت رایگان بیماران-آباده
۱۱۰
کمک مومنانه - آباده
کمک مومنانه - آباده
۷۲
ویزیت رایگان بیماران - آباده
ویزیت رایگان بیماران - آباده
۵۳
مبارزه با علف های هرز - کوار
مبارزه با علف های هرز - کوار
۵۹
طرح های اشتغالزایی - فسا
طرح های اشتغالزایی - فسا
۱۰۱
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
۱۴۰
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
۹۶
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
۷۳
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
۸۹
کشت نهال در طبیعت - بیضا
کشت نهال در طبیعت - بیضا
۱۰۹
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
۷۶
طرح جنگلانه
طرح جنگلانه
۹۵
تل تخت - نهضت جهش تولید
تل تخت - نهضت جهش تولید
۷۳
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
۷۱
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
۵۷
سوادآموزی و مهارت-آباده
سوادآموزی و مهارت-آباده
۹۶
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
۵۹
جشن تکلیف مجازی - آباده
جشن تکلیف مجازی - آباده
۷۷
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۷۵
طرح جنگل کاری
طرح جنگل کاری
۳۸
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
۴۸
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۹۸
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
۱۰۱