اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی

۳۵۳

شبکه ۲
4 آذر ماه 1399
23:01
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
مالیات در بودجه ۱۴۰۰
۱۰۲
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
چالش کمبود مواد اولیه صنایع چرب و سلولزی
۶۵۸
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
علت نگرانی ها ازکاهشی بودن آمار ها
۳۷۱
چند تا ویروس کرونا داریم؟
چند تا ویروس کرونا داریم؟
۲۷۶
آخرین اخبار از واکسن کرونا
آخرین اخبار از واکسن کرونا
۳۰۵
جهش ویروس کرونا؟
جهش ویروس کرونا؟
۲۰۲
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
بررسی آخرین اخبار کرونا ، از کاهش سن ابتلا تا وضعیت واکسیناسیون
۳۰۶
چگونه اثر تورم کم شود
چگونه اثر تورم کم شود
۵۸۱
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
وابستگی به فروش نفت کاهش پیدا کرد؟
۲۹۶
آخرین خبرهای لایحه  بودجه
آخرین خبرهای لایحه بودجه
1,473
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
رفتار آینده ی آمریکا در قبال ایران
۴۵۸
چالش های روبروی بایدن
چالش های روبروی بایدن
۲۳۹
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
ترامپیسم و آینده ی ترامپ
۲۲۰
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام  و بحران پیش رو
آمریکا ، رئیس جمهور ۴۶ ام و بحران پیش رو
۸۵۵
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
برآورد از شرایط فعلی آمریکا
۲۰۲
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
عقب افتادن کشت پنبه و واردات آن
۲۴۵
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
فعالیت صنعت نساجی با چند درصد ظرفیت؟
۲۰۲
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
صنعت نساجی در پیچ و تاب تامین مواد اولیه
۴۱۲
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
اختلاف بین وزارت راه و شهرسازی با وزارت اقتصاد
۲۲۳
وجود صندوق ملی مسکن  با توجه به وجود بانک مسکن
وجود صندوق ملی مسکن با توجه به وجود بانک مسکن
۲۱۱
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
بررسی طرح جهش تولید و تامین مسکن
۶۶۳
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
چرا واکسن کرونا نمی زنیم؟
1,338
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
ایمنی واکسن کرونا در مقابل جهش کرونا
۶۸۴
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
کرونای انگلیسی در کشور و خیز چهارم کرونا؟
۷۷۶
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
بررسی آخرین اخبار کرونا از واکسن ایرانی کرونا تا محدودیت های جدید
۷۴۶
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
عارضه ی واکسن کرونای ایرانی؟
۶۹۱
شبیخون دوباره ی کرونا؟
شبیخون دوباره ی کرونا؟
3,674
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
استیضاح ترامپ و خاتمه ی کار ترامپ؟
1,207
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
حذف ترامپ از شبکه های اجتماعی؟
۶۸۸
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
حضور نیروهای امنیتی و واکنش مردم آمریکا
۳۶۹