پایه یازدهم - الگو سازی مانتو یقه آبشاری / ۴ آذر

1,867

پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
۱۸۹
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
۱۹۲
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
۲۴۸
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۲۳۶
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۱۳۵
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۲۸
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۱۹
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
۲۳۶
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
۴۹۷
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
۵۸۲
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
۹۱۲
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
۳۱۶
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
۲۲۸
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
۲۴۴
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
۳۱۱
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
۲۸۷
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
۲۸۵
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
۵۷۳
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
۴۴۴
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
۴۰۳
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
۴۹۴
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
۳۳۷
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها -  معادله درجه دوم / ۳۰ دی
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها - معادله درجه دوم / ۳۰ دی
۴۴۱
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
۲۴۸
 پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
۳۶۸
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
۸۲۶
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
۵۲۸
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۹ دی
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۹ دی
۳۰۷
مهارت های ذهنی و چابکی - پایه دهم  - پودمان چهارم / ۲۸ دی
مهارت های ذهنی و چابکی - پایه دهم - پودمان چهارم / ۲۸ دی
۳۷۶
تربیت بدنی - مراقبت از سلامت کودک - پایه دهم / ۲۸ دی
تربیت بدنی - مراقبت از سلامت کودک - پایه دهم / ۲۸ دی
۴۴۲