آلمانی زبان فلسفه و فرانسه زبان هنر

۶۱۱

شبکه نسیم
4 آذر ماه 1399
19:04
دکتر محمدعلی صحرائیان - ۲ بهمن ۱۳۹۹
دکتر محمدعلی صحرائیان - ۲ بهمن ۱۳۹۹
۱۱۴
فیلسوفی در تعمیرگاه
فیلسوفی در تعمیرگاه
۶۴۸
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
۱۲۲
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱ بهمن ۱۳۹۹
یاسین حجازی - مجتبی شکوری - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۷۲۴
معنای زندگی
معنای زندگی
۳۹۵
سیاره ی ایران !
سیاره ی ایران !
۲۳۷
روایت ها از پناهندگان لهستانی در اصفهان
روایت ها از پناهندگان لهستانی در اصفهان
۲۶۵
نقش نامه ها در فردشناسی و زندگی ما
نقش نامه ها در فردشناسی و زندگی ما
۱۳۱
معرفی کتاب بچه های اصفهان، پناهندگان لهستانی در ایران
معرفی کتاب بچه های اصفهان، پناهندگان لهستانی در ایران
۲۰۴
اردشیر رستمی
اردشیر رستمی
۵۳۸
ادامه ی مبحث شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
ادامه ی مبحث شش یادداشت برای هزاره ی بعدی
۳۰۶
امیر عربی - ۲۹ دی ۱۳۹۹
امیر عربی - ۲۹ دی ۱۳۹۹
۸۸۴
ایده برای فیلمنامه نویسی؟
ایده برای فیلمنامه نویسی؟
۱۲۱
فرق فیلمنامه و رمان
فرق فیلمنامه و رمان
۱۱۸
چطور فیلمنامه نویسی  را یاد بگیریم؟
چطور فیلمنامه نویسی را یاد بگیریم؟
۱۰۰
دکتر ارسیا تقوا - ۲۸ دی ۱۳۹۹
دکتر ارسیا تقوا - ۲۸ دی ۱۳۹۹
۷۱۴
شعر چاووشی اخوان ثالث
شعر چاووشی اخوان ثالث
۷۸۵
معرفی کتاب های پیشنهادی احمد بابایی
معرفی کتاب های پیشنهادی احمد بابایی
۳۱۴
خاستگاه شعر آیینی
خاستگاه شعر آیینی
۱۹۴
احمد بابایی- دکتر کاکاوند - ۲۷ دی ۱۳۹۹
احمد بابایی- دکتر کاکاوند - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۸۶۴
دن کیشوت
دن کیشوت
۸۳۱
مرگ سروانتس
مرگ سروانتس
۴۲۹
زندگی سروانتنس و اهمیت او
زندگی سروانتنس و اهمیت او
۵۷۳
۲۵ دی ۱۳۹۹ -  دورهمی سروانتس و دن کیشوت
۲۵ دی ۱۳۹۹ - دورهمی سروانتس و دن کیشوت
2,214
آفرینش آثار ادبی در شرایطی سخت تر از قرنطینه
آفرینش آثار ادبی در شرایطی سخت تر از قرنطینه
۳۴۷
تولستوی و مبل بنفش
تولستوی و مبل بنفش
1,656
عادت های خوب و بد ما
عادت های خوب و بد ما
۳۵۸
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
روایتی دیگر از تاریخ بیهقی
۴۴۰
یاسین حجازی -۲۴ دی ۱۳۹۹
یاسین حجازی -۲۴ دی ۱۳۹۹
1,863
خود دانشمند پنداری و نیاموختن
خود دانشمند پنداری و نیاموختن
۴۰۷