مستند مجموعه تولید در و پنجره

۱۳۷

شبکه ۱
4 آذر ماه 1399
16:13
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۱۹۹
تولیدکننده محصولات غذایی
تولیدکننده محصولات غذایی
۵۳
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
۸۴
فرآوری و بسته بندی خشکبار
فرآوری و بسته بندی خشکبار
۷۳
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
۵۵
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
۷۹
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
۱۳۷
فرآوری زیتون
فرآوری زیتون
۱۵۴
نگاه بدون مرز به کسب و کار
نگاه بدون مرز به کسب و کار
۱۴۲
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
۲۰۱
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
۱۲۶
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۰۹
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
۵۴۷
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
۲۷۸
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
2,225
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
۲۴۳
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
۳۸۲
تولید کننده شیرینی
تولید کننده شیرینی
1,540
شهرت عجیب در فروش شیرینی
شهرت عجیب در فروش شیرینی
12,233
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
۹۸۲
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
۴۹۸
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
۳۴۸
ولی فضلی - علی شرافت - محمدرضا عسگری زاده - ۲۳ دی ۱۳۹۹
ولی فضلی - علی شرافت - محمدرضا عسگری زاده - ۲۳ دی ۱۳۹۹
۴۷۰
گل رز اینقدر بلند ؟
گل رز اینقدر بلند ؟
۲۷۰
شروع کسب و کار تولید گل
شروع کسب و کار تولید گل
۲۲۹
تولید کننده گل
تولید کننده گل
۲۵۷
شروع کسب و کار تولید قطعات خودرو
شروع کسب و کار تولید قطعات خودرو
۱۵۰
کار کردن از کودکی
کار کردن از کودکی
۱۲۹
تولید قطعات خودرو و اسباب بازی
تولید قطعات خودرو و اسباب بازی
۱۴۲
نتیجه حضور در برنامه جشنواره کارآفرینی
نتیجه حضور در برنامه جشنواره کارآفرینی
۲۶۳