شروع کار تولید در و پنجره پروفیل

۱۷۱

شبکه ۱
4 آذر ماه 1399
16:07
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۱۹۸
تولیدکننده محصولات غذایی
تولیدکننده محصولات غذایی
۵۳
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
۸۳
فرآوری و بسته بندی خشکبار
فرآوری و بسته بندی خشکبار
۷۳
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
۵۵
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
۷۸
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
۱۳۶
فرآوری زیتون
فرآوری زیتون
۱۵۳
نگاه بدون مرز به کسب و کار
نگاه بدون مرز به کسب و کار
۱۴۲
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
۲۰۱
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
۱۲۶
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۰۹
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
۵۴۶
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
۲۷۷
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
2,224
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
۲۴۱
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
۳۸۱
تولید کننده شیرینی
تولید کننده شیرینی
1,539
شهرت عجیب در فروش شیرینی
شهرت عجیب در فروش شیرینی
12,232
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
۹۸۱
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
۴۹۷
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
۳۴۷
ولی فضلی - علی شرافت - محمدرضا عسگری زاده - ۲۳ دی ۱۳۹۹
ولی فضلی - علی شرافت - محمدرضا عسگری زاده - ۲۳ دی ۱۳۹۹
۴۷۰
گل رز اینقدر بلند ؟
گل رز اینقدر بلند ؟
۲۶۹
شروع کسب و کار تولید گل
شروع کسب و کار تولید گل
۲۲۸
تولید کننده گل
تولید کننده گل
۲۵۷
شروع کسب و کار تولید قطعات خودرو
شروع کسب و کار تولید قطعات خودرو
۱۴۹
کار کردن از کودکی
کار کردن از کودکی
۱۲۸
تولید قطعات خودرو و اسباب بازی
تولید قطعات خودرو و اسباب بازی
۱۴۱
نتیجه حضور در برنامه جشنواره کارآفرینی
نتیجه حضور در برنامه جشنواره کارآفرینی
۲۶۲