۴ آذر ۱۳۹۹

۴۴۰

شبکه ۱
4 آذر ماه 1399
19:46
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
عرضه و تقاضا در بازار عامل تغییرات قیمت
۱۵۰
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
سامانه بازارگاه یا آزارگاه ؟
۱۲۵
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
تامین کننده های نهاده های دامی چه کشورهایی هستند؟
۸۲
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
ارز ۴۲۰۰ پراشتباه ترین سیاست دولت !
۱۲۶
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
چرا بازار مرغ و تخم مرغ پر تلاطم است ؟
۹۳
۳۰ دی ۱۳۹۹
۳۰ دی ۱۳۹۹
۱۸۶
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
متناسب با درآمد هر فرد باید مالیات گرفته شود
۱۸۲
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
برنامه مجلس برای حکمرانی بر ریال
۱۸۲
مفهوم کسری تراز عملیاتی
مفهوم کسری تراز عملیاتی
۱۱۲
بررسی کسری بودجه ساختاری
بررسی کسری بودجه ساختاری
۱۱۲
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
گرفتن مالیات از قشر ثروتمند
۱۲۶
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
درآمدهای موهومی در بودجه ۱۴۰۰
۱۰۲
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
تغییرات اساسی روی بودجه ۱۴۰۰ ؟
۱۲۵
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۱۷۲
گردن صنعت زده شده است !
گردن صنعت زده شده است !
۸۴۱
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
تفاوت اقتصاد نفتی و اقتصاد سالم
۵۰۷
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
مشکلات اقتصادی کشور داخلی است یا خارجی؟
۴۷۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۴۰
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
آیا مشکل کشور کمبود منابع است؟
۲۱۲
دوگانه موشک و پوشک !
دوگانه موشک و پوشک !
3,624
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
تنوع کسب و کاری در ایران و کشورهای خارجی
۶۱۴
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
دنیایی از فرصت های شغلی در روستاها
۴۶۶
۱۶ دی ۱۳۹۹
۱۶ دی ۱۳۹۹
۴۴۳
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
بهترین کاری که در روستاها انجام شده
۲۱۸
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
تفاوت روستاهای ایران و خارج از کشور
۲۶۹
نقشه گنج
نقشه گنج
5,960
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
دولت های خارجی چگونه عملکردشان را نشان می دهند؟
۴۴۹
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
کسب و کار مخصوص ثروتمندان است !
۴۰۵
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
بازار داغ خرید و فروش مجوز در ایران !
2,310
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
چطور فضای کار عادلانه شکل می گیرد؟
۳۳۲