معماری - آموزش اتوکد - پایه دهم / ۴ آذر

۹۳۵

پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
پایه دهم - صنایع چوب و مبلمان - ساخت مبلمان کودک و نوجوان / ۵ بهمن
۱۶۷
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۵ بهمن
۱۷۸
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
پایه دوازدهم - تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی / ۵ بهمن
۲۲۲
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
مرمت رنگ مبلمان - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۲۲۰
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
آموزش کار با اره فلکه - پایه دوازدهم / ۴ بهمن
۹۲
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
شبکه و نرم افزار و رایانه - پودمان دو - جلسه دوم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۱۶
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
حسابداری- حسابداری تکمیلی - فصل ششم - پایه یازدهم / ۴ بهمن
۳۱۴
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
تربیت کودک - مراقبت از سلامت کودک - پودمان سه - پایه دهم / ۴ بهمن
۲۲۶
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
پایه نهم - فرهنگ و هنر - هنرهای لاکی / ۳ بهمن
۴۹۲
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
پایه هشتم - فرهنگ و هنر - خوشنویسی / ۳ بهمن
۵۷۶
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
پایه هفتم - فرهنگ و هنر - سفالگری / ۳ بهمن
۸۸۷
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ / ۳ بهمن
۳۱۴
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
صنایع چوب و مبلمان - پایه یازدهم - طراحی و ساخت مبلمان اداری / ۳ بهمن
۲۲۶
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی - پودمان آرایه - پایه دوازدهم / ۳ بهمن
۲۴۴
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
پایه یازدهم - شبکه و نرم افزار رایانه - پودمان دوم / ۲ بهمن
۳۱۱
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
پایه دوازدهم - حسابداری - حسابداری صنعتی - فصل پنجم / ۲ بهمن
۲۸۴
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
پایه یازدهم - ریاضی - زاویه چرخش / ۲ بهمن
۲۸۵
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
الگوسازی یقه انگلیسی - پایه یازدهم / ۱ بهمن
۵۶۷
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
پایه یازدهم - کاربرد مداد رنگی - طراحی با شیشه / ۳۰ دی
۴۳۶
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
پایه یازدهم - رشته چهره سازی - طراحی با پاستل / ۳۰ دی
۳۹۴
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
معماری داخلی پایه ۱۱ و نقشه کشی ساختمان پایه ۱۲ - استاندارد نقشه کشی / ۳۰ دی
۴۹۲
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
تربیت کودک - پایه دهم - مراقبت از سلامت کودک / ۳۰ دی
۳۳۵
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها -  معادله درجه دوم / ۳۰ دی
ریاضی - پایه دهم - مشترک تمام رشته ها - معادله درجه دوم / ۳۰ دی
۴۴۱
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
پودمان سه بخش سه دیجیتال و کاربرد آن - پایه یازدهم - ۲۹ دی ۱۳۹۹
۲۴۷
 پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
پودمان سه - نصب دوربین مداربسته - پایه دوازدهم - ۲۹ دی
۳۶۴
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
پایه دهم - تصویر سازی - کاربر رایانه - انتخاب نرم افزار / ۲۹ دی
۸۲۴
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
پایه دهم - شبکه و نرم افزار - دانش فنی پایه / ۲۹ دی
۵۲۵
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۹ دی
پایه یازدهم - نقشه کشی معماری - عناصر و جزئیات / ۲۹ دی
۳۰۶
مهارت های ذهنی و چابکی - پایه دهم  - پودمان چهارم / ۲۸ دی
مهارت های ذهنی و چابکی - پایه دهم - پودمان چهارم / ۲۸ دی
۳۷۶
تربیت بدنی - مراقبت از سلامت کودک - پایه دهم / ۲۸ دی
تربیت بدنی - مراقبت از سلامت کودک - پایه دهم / ۲۸ دی
۴۴۱