تولید سرکه، آبلیمو و مربا

۲۶۱

شبکه ۱
3 آذر ماه 1399
16:11
شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
۱۴۶
تولیدکننده چهارچوب در
تولیدکننده چهارچوب در
۴۸
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
۷۳
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
۵۸
تعمیرات لوازم خانگی
تعمیرات لوازم خانگی
۳۹
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
۵۹
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
۴۱
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۸۸
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۷۷
تولیدکننده محصولات غذایی
تولیدکننده محصولات غذایی
۷۷
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
۱۱۰
فرآوری و بسته بندی خشکبار
فرآوری و بسته بندی خشکبار
۹۷
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
۸۳
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
۱۱۲
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
۱۶۱
فرآوری زیتون
فرآوری زیتون
۱۶۷
نگاه بدون مرز به کسب و کار
نگاه بدون مرز به کسب و کار
۱۶۲
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
۲۱۴
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
۱۳۶
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۳۷
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
۵۵۷
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
۲۸۶
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
2,234
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
۲۵۵
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
۳۹۱
تولید کننده شیرینی
تولید کننده شیرینی
1,546
شهرت عجیب در فروش شیرینی
شهرت عجیب در فروش شیرینی
12,241
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
۹۹۰
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
۵۰۴
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
۳۵۴