رهایی از بند گروگانگیران ؟

29,660

شبکه ۱
2 آذر ماه 1399
22:57
پیک جایگزین به تل آویو
پیک جایگزین به تل آویو
8,705
بازگشت به آغوش خانواده از سازمان
بازگشت به آغوش خانواده از سازمان
4,389
بدرقه ی همکار به سمت پدرخوانده ی تروریست ها !
بدرقه ی همکار به سمت پدرخوانده ی تروریست ها !
4,044
عصاهای جا مانده در راه عاشقی
عصاهای جا مانده در راه عاشقی
3,193
سرنوشت دشمنان خانه ی امن ما !
سرنوشت دشمنان خانه ی امن ما !
24,159
نقشه ای برای سوژه ای موذی
نقشه ای برای سوژه ای موذی
2,309
ترس همیشگی اسرائیل از ایران
ترس همیشگی اسرائیل از ایران
1,808
استفاده از ترس برای نجات جان
استفاده از ترس برای نجات جان
4,182
روایت عاشقانه های اجباری !
روایت عاشقانه های اجباری !
3,666
نفوذ به واسطه ی اسپلیت !
نفوذ به واسطه ی اسپلیت !
18,438
تعقیب از راه دور در بحرین
تعقیب از راه دور در بحرین
2,680
در آغوش دوباره ی فرزند
در آغوش دوباره ی فرزند
2,132
به دنبال راهی برای فرار
به دنبال راهی برای فرار
6,023
همه بر علیه ایران
همه بر علیه ایران
4,910
از خودت هنوز چیزی نگفتی
از خودت هنوز چیزی نگفتی
3,510
مهمان غیرمنتظره
مهمان غیرمنتظره
17,455
دختر از بی مهری های مادر می گوید
دختر از بی مهری های مادر می گوید
7,209
بازگشت غافلگیرکننده به رابطه
بازگشت غافلگیرکننده به رابطه
6,822
شبیخون حرفه ای به مجرمان !
شبیخون حرفه ای به مجرمان !
29,312
رد گم کنی در پاریس
رد گم کنی در پاریس
4,641
پایان غیرمنتظره ی یک رویا !
پایان غیرمنتظره ی یک رویا !
6,027
حس دوباره ی زندگی
حس دوباره ی زندگی
6,693
بمبی در استادیوم هنگام دربی !
بمبی در استادیوم هنگام دربی !
38,536
تحمل همسر برای همکاری با پلیس
تحمل همسر برای همکاری با پلیس
6,448
چالش مادر و دختری
چالش مادر و دختری
3,799
یک مامور یا یک همسر عاشق؟
یک مامور یا یک همسر عاشق؟
3,845
تدارکات برای انفجار استادیوم آزادی !
تدارکات برای انفجار استادیوم آزادی !
25,267
سرانجام ۲۴ سال دوری از فرزند
سرانجام ۲۴ سال دوری از فرزند
4,856
پیتزا به عنوان شیرینی !
پیتزا به عنوان شیرینی !
3,960
نزدیک شدن به عملیات ایکس
نزدیک شدن به عملیات ایکس
2,941