نذر نفس چیه؟

۸۷

شبکه ۲
1 آذر ماه 1399
11:31
۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۷ دی ۱۳۹۹
1,241
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
اگر جامعه ای خویشتن داری نداشته باشد .....
۲۱۴
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
بین خویشتن داری و صبر چه تفاوتی هست؟
۱۱۶
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
صبر و قدر دانی آموزشی از خانواده است
۹۳
۲۴ دی ۱۳۹۹
۲۴ دی ۱۳۹۹
۷۳۹
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
خانواده ای که جنگل کهور را نجات داد
۶۳۳
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
چرا تو سربازی بهش جواب مثبت دادی؟
۶۰۴
سبد  دارایی در ایران چیست؟
سبد دارایی در ایران چیست؟
۲۲۴
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
ما چرا مالیات بر ثروت نداریم؟
۱۸۸
اجاره بلا
اجاره بلا
۳۰۴
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
با سیاست های مالیاتی باید قیمت مسکن کنترل شود
۱۱۴
۲۳ دی ۱۳۹۹
۲۳ دی ۱۳۹۹
۳۴۲
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
آیا واکسن های موجود رو به کسی توصیه می کنید؟
۱۱۳
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
تا حالا تزریق عمومی واکسن کرونا در دنیا انجام شده ؟!
۶۵
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
آیا فقط واکسن های مدرنا و فایزر وجود دارد؟
۶۰
۲۲ دی ۱۳۹۹
۲۲ دی ۱۳۹۹
۵۵۶
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
باید برچسب های بد را از خودمون دور کنیم
۳۷۶
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
هر انسانی می تواند متفاوت نسبت به خانواده اش باشد
۲۵۳
باید از گذشته ها استفاده کرد
باید از گذشته ها استفاده کرد
۲۰۰
۲۱ دی ۱۳۹۹
۲۱ دی ۱۳۹۹
۵۱۳
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
تغییر نگاه به مدارک دانشگاهی
۴۷۳
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
خواسته های جامعه تاثیری در کار های بانوان دارند
۳۲۸
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۳ درصد از خانم ها نیاز مالی ندارند و کار می کنند
۲۹۳
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
خانم ها درراه اندازی کسب و کار های کوچک خیلی موفق شده اند
۲۴۲
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
چرا خانه داری شغل محسوب نمیشود؟
۱۷۲
۲۰ دی ۱۳۹۹
۲۰ دی ۱۳۹۹
۴۹۶
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
تشویق به فرزند آوری به سبک حاج آقا
۳۴۳
همسر یا همسنگر؟
همسر یا همسنگر؟
۲۱۰
فرزند هیولا نیست!
فرزند هیولا نیست!
۱۸۳
۱۷ دی ۱۳۹۹
۱۷ دی ۱۳۹۹
۲۱۷