۳۰ آبان ۱۳۹۹

3,734

شبکه ۲
30 آبان ماه 1399
20:29
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمان رسانه ی ملی
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مهمان رسانه ی ملی
1,061
دستگیری داوطلبان قلابی امتحانات مجازی
دستگیری داوطلبان قلابی امتحانات مجازی
۹۳۰
پیگیری سند ملی بیماری های نادر
پیگیری سند ملی بیماری های نادر
۳۷۴
پیگیری زمان آزمون دستیاری
پیگیری زمان آزمون دستیاری
۳۳۱
خبری از کارنامه ها نیست !
خبری از کارنامه ها نیست !
۴۷۸
پیگیری شلوغی کارگزاری بیمه تامین اجتماعی
پیگیری شلوغی کارگزاری بیمه تامین اجتماعی
۴۳۱
استخدامی های جدید آموزش و پرورش
استخدامی های جدید آموزش و پرورش
۸۴۲
دولت از بورس حمایت می کند اما دخالت نه !
دولت از بورس حمایت می کند اما دخالت نه !
۵۶۸
۸ بهمن ۱۳۹۹
۸ بهمن ۱۳۹۹
2,860
معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس
معاون وزیر اقتصاد، رئیس سازمان بورس
۸۷۸
صدای انفجار مهیب در عربستان
صدای انفجار مهیب در عربستان
4,829
پیگیری وعده کاهش قیمت مرغ
پیگیری وعده کاهش قیمت مرغ
1,087
تصویب اساسنامه سازمان تعلیم تربیت کودک
تصویب اساسنامه سازمان تعلیم تربیت کودک
۲۸۸
جزای متهمان پرونده خودروهای لوکس
جزای متهمان پرونده خودروهای لوکس
۵۲۰
توقف اجرای پروتکل الحاقی درصورت لغو نشدن تحریم ها
توقف اجرای پروتکل الحاقی درصورت لغو نشدن تحریم ها
۴۵۲
واکسن ایرانی کرونا و واردات واکسن خارجی کرونا
واکسن ایرانی کرونا و واردات واکسن خارجی کرونا
۵۳۶
۷ بهمن ۱۳۹۹
۷ بهمن ۱۳۹۹
4,632
تدابیر مالیات بر حقوق و دستمزد
تدابیر مالیات بر حقوق و دستمزد
۷۹۶
پیش بینی آب و هوا - ۶ بهمن ۱۳۹۹
پیش بینی آب و هوا - ۶ بهمن ۱۳۹۹
۶۶۷
از بزن بزن های فوتبالی تا انتخاب مدیرهای غیرفوتبالی
از بزن بزن های فوتبالی تا انتخاب مدیرهای غیرفوتبالی
1,077
اراضی طبیعی در حال آب رفتن
اراضی طبیعی در حال آب رفتن
۴۶۰
تظاهرات گسترده معترضان در واشنگتن
تظاهرات گسترده معترضان در واشنگتن
۳۱۱
حفظ محیط زیست در دستور کار دولت
حفظ محیط زیست در دستور کار دولت
۲۳۶
خسارت به تولید با قطعی برق
خسارت به تولید با قطعی برق
۲۱۵
مرحله پنجم آزمایش کُوو ایران برکت
مرحله پنجم آزمایش کُوو ایران برکت
۲۲۱
۶ بهمن ۱۳۹۹
۶ بهمن ۱۳۹۹
4,199
۵ بهمن ۱۳۹۹
۵ بهمن ۱۳۹۹
6,286
دانشگاه فرهنگیان و استخدام معلمان
دانشگاه فرهنگیان و استخدام معلمان
1,534
تنها راه حل تحریم ها مذاکره است؟
تنها راه حل تحریم ها مذاکره است؟
2,094
دریافت هزینه خدمات دارویی بجای تعرفه حق فنی
دریافت هزینه خدمات دارویی بجای تعرفه حق فنی
۵۸۲