چطور یک تهیه غذا به رستوران زنجیره ای تبدیل شد ؟!

۶۱۵

شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
شروع کسب و کار تولید چهارچوب در
۱۰۱
تولیدکننده چهارچوب در
تولیدکننده چهارچوب در
۲۹
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
درآمد بالای تعمیرات لوازم خانگی
۳۹
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
شروع کسب و کار تعمیرات لوازم خانگی
۳۳
تعمیرات لوازم خانگی
تعمیرات لوازم خانگی
۲۱
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
شروع کسب و کار تولید ماشین آلات سرامیک
۴۸
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
تولیدکننده ماشین آلات سرامیک
۲۷
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
علیرضا غفاری - محمود کریمی - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۶۸
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
رضا جعفری - محمد آزاد - ۱ بهمن ۱۳۹۹
۲۷۱
تولیدکننده محصولات غذایی
تولیدکننده محصولات غذایی
۷۳
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
شروع کسب و کار تولید محصولات غذایی
۱۰۸
فرآوری و بسته بندی خشکبار
فرآوری و بسته بندی خشکبار
۹۴
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
ماجرای بسته بندی جنس های کوپنی
۸۱
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
شروع کسب و کار فرآوری و بسته بندی خشکبار
۱۰۶
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
شروع کسب و کار فرآوری زیتون
۱۶۰
فرآوری زیتون
فرآوری زیتون
۱۶۷
نگاه بدون مرز به کسب و کار
نگاه بدون مرز به کسب و کار
۱۶۰
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
شروع کسب و کار تولید لوازم خانگی
۲۱۱
تولیدکننده لوازم خانگی
تولیدکننده لوازم خانگی
۱۳۶
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
فرشید مهردادی-سیدرضا موسوی-۳۰ دی ۱۳۹۹
۲۳۵
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
شروع کسب و کار تولید پلتفرم الکترونیکی
۵۵۷
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
تولیدکننده پلتفرم الکترونیکی
۲۸۶
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
شروع کسب و کار تولید ظروف مسی نقره کوب
2,233
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
تولیدکننده ظروف مسی نقره کوب
۲۵۲
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
ساناز راستکار-محمدرضا رسولی
۳۹۱
تولید کننده شیرینی
تولید کننده شیرینی
1,546
شهرت عجیب در فروش شیرینی
شهرت عجیب در فروش شیرینی
12,241
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
کاربرد اتصالات لوله های پلی اتیلن چیست ؟
۹۸۸
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
تولیدکننده اتصالات لوله پلی اتیلن
۵۰۴
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
شروع کسب و کار تولید اتصالات لوله پلی اتیلن
۳۵۴