انتخابات آمریکا - ۲۴ آبان ۱۳۹۹

۵۰۲

شبکه ۳
24 آبان ماه 1399
19:56
آیا واقعا شوهر کم است ؟
آیا واقعا شوهر کم است ؟
8,093
مهریه زیاد باشد طلاق هم زیاد می شود
مهریه زیاد باشد طلاق هم زیاد می شود
۸۷۰
کشور باید ازدواج محور شود
کشور باید ازدواج محور شود
۵۰۵
بالا رفتن سن ازدواج
بالا رفتن سن ازدواج
۵۹۵
آسایش با آرامش فرق می کند
آسایش با آرامش فرق می کند
۲۹۹
هیچ عاملی نمی تواند مانع ازدواج شود
هیچ عاملی نمی تواند مانع ازدواج شود
۲۷۳
ازدواج
ازدواج
۳۳۳
مهریه همسر کارشناس برنامه چقدر بوده است؟
مهریه همسر کارشناس برنامه چقدر بوده است؟
۵۰۵
سه حق عاطفی فرزندان
سه حق عاطفی فرزندان
1,028
آمار بالای ازدواج در دوران کرونا
آمار بالای ازدواج در دوران کرونا
1,079
ازدواج دانشجویی، کمترین آمار طلاق در کشور
ازدواج دانشجویی، کمترین آمار طلاق در کشور
۵۶۲
ازدواج بدون داشتن خانه و شغل !
ازدواج بدون داشتن خانه و شغل !
۷۹۵
مهریه ، قیمت گذاری روی دختران !
مهریه ، قیمت گذاری روی دختران !
7,281
چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟
چرا جوانان ازدواج نمی‌کنند؟
۷۰۷
چالش‌های مربوط به موضوع خانواده و ازدواج - ۴ بهمن ۱۳۹۹
چالش‌های مربوط به موضوع خانواده و ازدواج - ۴ بهمن ۱۳۹۹
۴۹۵
در زندگی زناشویی تجسس نکنیم
در زندگی زناشویی تجسس نکنیم
1,749
چالش‌های مربوط به موضوع خانواده و ازدواج - ۱ بهمن ۱۳۹۹
چالش‌های مربوط به موضوع خانواده و ازدواج - ۱ بهمن ۱۳۹۹
1,578
چه عواملی سبب بروز بی اعتمادی می شود ؟
چه عواملی سبب بروز بی اعتمادی می شود ؟
۸۷۹
حریم خصوصی بین زن و شوهر وجود ندارد !
حریم خصوصی بین زن و شوهر وجود ندارد !
6,850
اولویت با همسر یا فرزندان؟
اولویت با همسر یا فرزندان؟
۸۴۶
پنج اصل اساسی آرامش
پنج اصل اساسی آرامش
۸۱۰
اولویت با همسر یا والدین ؟
اولویت با همسر یا والدین ؟
1,368
دخالت والدین یکی از دلایل طلاق
دخالت والدین یکی از دلایل طلاق
۷۱۸
تفاوت ازدواج اسلامی و غیر اسلامی
تفاوت ازدواج اسلامی و غیر اسلامی
۶۲۳
زن و شوهر چطور می توانند سازش کنند؟
زن و شوهر چطور می توانند سازش کنند؟
۶۹۲
تردید و دودلی بعد از ازدواج
تردید و دودلی بعد از ازدواج
۵۲۰
ازدواج و خانواده - ۳۰ دی ۱۳۹۹
ازدواج و خانواده - ۳۰ دی ۱۳۹۹
1,000
آیا مدرک تحصیلی برای ازدواج مهم است ؟
آیا مدرک تحصیلی برای ازدواج مهم است ؟
۴۶۶
آیا ازدواج مدرن موفق تر است ؟
آیا ازدواج مدرن موفق تر است ؟
۹۲۲
پدیده های رفتاری قبل  از ازدواج
پدیده های رفتاری قبل از ازدواج
۸۸۲