افتتاح کانون حرکات اصلاحی

۸۶

شبکه فارس
23 آبان ماه 1399
15:11
تولید ارده-جهرم
تولید ارده-جهرم
2,635
کمک مومنانه -مرودشت
کمک مومنانه -مرودشت
۷۴۰
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
رزمایش کمک مومنانه - کوهمره سرخی
۵۲۶
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
ساخت مسکن برای مددجویان - آباده
۱۹۰
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی
۳۰۴
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - بیضا
۲۲۸
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
ساخت مسکن برای مددجویان - معرفی حلوای سین
۹۶
ویزیت رایگان بیماران-آباده
ویزیت رایگان بیماران-آباده
۱۴۰
کمک مومنانه - آباده
کمک مومنانه - آباده
۹۹
ویزیت رایگان بیماران - آباده
ویزیت رایگان بیماران - آباده
۶۶
مبارزه با علف های هرز - کوار
مبارزه با علف های هرز - کوار
۷۳
طرح های اشتغالزایی - فسا
طرح های اشتغالزایی - فسا
۱۲۲
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی - نی ریز
۱۶۵
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
مراسم سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی -آباده
۱۰۷
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
مراسم شهید حاج قاسم سلیمانی-نی ریز
۹۶
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
بنای تاریخی تل تخت-پاسارگاد
۱۲۳
کشت نهال در طبیعت - بیضا
کشت نهال در طبیعت - بیضا
۱۴۲
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
مشکلات خاموشی برق - ممسنی
۱۰۰
طرح جنگلانه
طرح جنگلانه
۱۱۴
تل تخت - نهضت جهش تولید
تل تخت - نهضت جهش تولید
۸۶
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
طرح جنگلانه-کامفیروز شمالی
۹۱
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
افتتاح پایگاه استعدادیابی-مرودشت
۸۴
سوادآموزی و مهارت-آباده
سوادآموزی و مهارت-آباده
۱۱۳
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
پایگاه استعدادیابی - مرودشت
۸۲
جشن تکلیف مجازی - آباده
جشن تکلیف مجازی - آباده
۱۱۰
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۹۳
طرح جنگل کاری
طرح جنگل کاری
۶۰
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
مراسم سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی
۷۰
آزادی زندانی با گذشت شاکی
آزادی زندانی با گذشت شاکی
۱۲۶
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
مراسم سالگرد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی - مرودشت
۱۱۷