تاریخچه انتخابات آمریکا - ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۲

۸۸۸

شبکه مستند
13 آبان ماه 1399
17:44