تاریخچه انتخابات آمریکا - ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - بخش ۱

۶۴۲

شبکه مستند
13 آبان ماه 1399
16:40