هاکی روی یخ (لایتنینگ - استارز)

۲۴۳

شبکه ورزش
12 آبان ماه 1399
15:12
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
هاکی روی یخ قهرمانی جوانان جهان کانادا ۲۰۲۱ ، کانادا - اسلواکی
۴۴۰
فلاند - سوئد
فلاند - سوئد
۳۵۰
جمهوری چک - فنلاند
جمهوری چک - فنلاند
۳۷۹
سوئد - روسیه  ۲۰۲۰
سوئد - روسیه ۲۰۲۰
1,228
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
دیدار نهایی - المپیک لندن ۲۰۱۲ - آلمان و هلند
۹۶۲
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - سوئد
۴۹۳
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
هاکی روی یخ جام کارجالا - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و فنلاند
۲۰۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
رقابت های هاکی روی یخ فنلاند ۲۰۲۰
۴۵۷
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
هاکی روی یخ جام کارجالا فنلاند ۲۰۲۰ ، فنلاند - جمهوری چک
۶۳۰
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
رقابت های هاکی روی یخ - فنلاند ۲۰۲۰ - سوئد و روسیه
۳۶۲
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
دیدار نهایی المپیک لندن ۲۰۱۲ ، آلمان - لهستان
۵۵۳
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
دیدار نهایی حاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۱۹۵
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۲۱۵
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۲۶۸
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی ششم فینال - استارز و لایتنینگ
۲۳۵
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
دیدار نهایی هاکی روی یخ لیگ حرفه ای کانادا ۲۰۲۰ ( دیدار پنجم ) ، استارز - لایتنینگ
۳۵۲
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۳۹۱
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی چهارم فینال - استارز و لایتنینگ
۲۰۹
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
هاکی روی یخ ۲۰۲۰ کانادا
۳۵۵
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
هاکی روی یخ ۲۰۱۹
۲۰۹
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰
۲۳۴
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
هاکی روی یخ کانادا ۲۰۲۰ ، جکتس - میپل لیفس
۱۹۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی پنجم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۷۲۹
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
هاکی روی یخ (گلدن نایس - استارز)
۳۶۸
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
هاکی روی یخ دیدار نهایی منطقه شرق کانادا ۲۰۲۰ ، آیلندرز - لایتینیگ
۲۸۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - بازی دوم فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۲۹۴
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
لیگ حرفه ای هاکی روی یخ - فینال منطقه غرب - گلدن نایتس و استارز
۵۳۸
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
هاکی روی یخ - ترینگ - کانادا
۳۰۱
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
هاکی روی یخ ۲۰۲۰
۴۳۹