گاهی مردم بهم میگن گاریچی!

۶۷۹

مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
۴۵۱
خاطره ترسناک از بدلکاری!
خاطره ترسناک از بدلکاری!
3,015
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
۲۷۵
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
۲۵۱
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
۱۹۲
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
۱۶۴
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۳۶
در طراحی خودرو عقب هستیم!
در طراحی خودرو عقب هستیم!
۲۲۱
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۲۰
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
۲۰۲
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
۱۵۶
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵۷
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
۲۳۶
قانون را باید اجرا کرد
قانون را باید اجرا کرد
۱۲۷
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
۱۷۰
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
۱۶۸
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
۱۸۶
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۴۷
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
۳۲۳
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
۲۸۱
سلام کردن به سبک تایلندی
سلام کردن به سبک تایلندی
۲۱۹
شرق آسیا خیلی موتور هست!
شرق آسیا خیلی موتور هست!
۱۸۶
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۵۱
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
۷۶۹
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
۳۹۵
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
7,817
آخه عکس وسط اتوبان؟!
آخه عکس وسط اتوبان؟!
۴۱۸
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۶۷۹
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
۹۷۴
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
7,984