پرونده مک دونالد

۱۴۴

شبکه ۴
8 آبان ماه 1399
23:59
مصرف بهینه برق - ۳۰ دی ۱۳۹۹
مصرف بهینه برق - ۳۰ دی ۱۳۹۹
۴۶
مصرف بهینه گاز - ۲۸ دی ۱۳۹۹
مصرف بهینه گاز - ۲۸ دی ۱۳۹۹
۱۶۵
برق جریان زندگیست - ۲۸ دی ۱۳۹۹
برق جریان زندگیست - ۲۸ دی ۱۳۹۹
۹۶
باغ وحش های انسانی
باغ وحش های انسانی
۱۳۷
آرزوی یک مادر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
آرزوی یک مادر - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۰۷
بانوی ایرانی - ۲۷ دی ۱۳۹۹
بانوی ایرانی - ۲۷ دی ۱۳۹۹
۲۶۹
درست مصرف کنیم - ۲۵ دی ۱۳۹۹
درست مصرف کنیم - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۲۲۲
طلیعه پیروزی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
طلیعه پیروزی - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۱۴۸
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت دوم: دکتر ایرج فاضل - ۲۵ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت دوم: دکتر ایرج فاضل - ۲۵ دی ۱۳۹۹
۹۷
بی کرونا - نیمه پنهان نبرد - ۲۱ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - نیمه پنهان نبرد - ۲۱ دی ۱۳۹۹
۷۰
صیانت از آفتاب
صیانت از آفتاب
۱۵۸
بی کرونا - با چه اقداماتی خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهیم؟ - ۱۸ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - با چه اقداماتی خطر ابتلا به سرطان روده را کاهش دهیم؟ - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۷۱
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۸ دی ۱۳۹۹
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۱۲۴
کرونا و درمان بیماری های چشم - ۱۸ دی ۱۳۹۹
کرونا و درمان بیماری های چشم - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۶۵
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت اول: دکتر کلانترمعتمدی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
بی کرونا - روپوش سفید و خاکی - روایت اول: دکتر کلانترمعتمدی - ۱۸ دی ۱۳۹۹
۵۶
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۰ دی ۱۳۹۹
قصه های خانواده مجازی پور - ۱۰ دی ۱۳۹۹
۲۶۸
سالک فکرت
سالک فکرت
۸۵۳
فرصت کرونا - کسب درآمد از طریق تعمیرات - ۱ دی ۱۳۹۹
فرصت کرونا - کسب درآمد از طریق تعمیرات - ۱ دی ۱۳۹۹
۱۳۷
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۶
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۶
۱۳۶
یلدای سلامت - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
یلدای سلامت - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
۹۸
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۵
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۵
۷۶
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۴
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۴
۱۱۱
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۳
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۳
۱۰۹
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۲
ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار - ۳۰ آذر ۱۳۹۹ - بخش ۲
۷۵
ویژه برنامه های تلوریون در شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
ویژه برنامه های تلوریون در شب یلدا - ۳۰ آذر ۱۳۹۹
۸۶
تقریب - ۲۹ آذر ۱۳۹۹
تقریب - ۲۹ آذر ۱۳۹۹
۹۲
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
۲۵۴
روایت سازندگی - خط آهن خواف به هرات - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
روایت سازندگی - خط آهن خواف به هرات - ۲۵ آذر ۱۳۹۹
۲۲۵
خانه امن ترین جا برای شماست - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
خانه امن ترین جا برای شماست - ۲۴ آذر ۱۳۹۹
4,450
فرصت کرونا - ۱۸ آذر ۱۳۹۹
فرصت کرونا - ۱۸ آذر ۱۳۹۹
۹۳