این بازی بود یا واقعیت؟

۳۶۱

شبکه ۳
8 آبان ماه 1399
22:59
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
۴۴۵
خاطره ترسناک از بدلکاری!
خاطره ترسناک از بدلکاری!
3,006
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
۲۷۳
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
۲۴۸
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
۱۹۰
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
۱۶۰
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۲۷
در طراحی خودرو عقب هستیم!
در طراحی خودرو عقب هستیم!
۲۱۸
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۱۸
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
۱۹۷
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
۱۵۴
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵۵
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
۲۳۳
قانون را باید اجرا کرد
قانون را باید اجرا کرد
۱۲۱
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
۱۶۸
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
۱۶۶
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
۱۸۴
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۴۴
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
۳۲۰
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
۲۷۷
سلام کردن به سبک تایلندی
سلام کردن به سبک تایلندی
۲۱۶
شرق آسیا خیلی موتور هست!
شرق آسیا خیلی موتور هست!
۱۷۷
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۵۱
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
۷۶۷
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
۳۹۲
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
7,815
آخه عکس وسط اتوبان؟!
آخه عکس وسط اتوبان؟!
۴۱۶
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۶۳۴
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
۹۷۰
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
7,981