انتقاد ها به مراسم گسترده مذهبی

1,135

شبکه ۲
6 آبان ماه 1399
20:34
آبانی که قرار بود با دلار های امریکایی داغ بشه ...
آبانی که قرار بود با دلار های امریکایی داغ بشه ...
۱۳۲
تبادل جاسوس صهیونیستی با سه تبعه ایرانی
تبادل جاسوس صهیونیستی با سه تبعه ایرانی
۱۰۸
۵ آذر ۱۳۹۹
۵ آذر ۱۳۹۹
1,993
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
3,397
اشک شوق یک پرستار از همکاری مردم
اشک شوق یک پرستار از همکاری مردم
۹۴۰
۳ آذر ۱۳۹۹
۳ آذر ۱۳۹۹
2,849
بازی با دوگانه ی مذاکره و تحریم در زمین مجازی
بازی با دوگانه ی مذاکره و تحریم در زمین مجازی
۵۳۲
رایزنی های بایدن برای تشکیل کابینه
رایزنی های بایدن برای تشکیل کابینه
1,067
مرغ در کانال ۳۳ هزار تومان !
مرغ در کانال ۳۳ هزار تومان !
۶۹۰
اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی
اجرای قانون ضعیف بهتر از بی قانونی
۵۵۷
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
4,010
از حاشیه ی بندرعباس تا دل پایتخت !
از حاشیه ی بندرعباس تا دل پایتخت !
1,555
اوج گرفتن دوباره قیمت شیر خام !
اوج گرفتن دوباره قیمت شیر خام !
۵۸۲
۱ آذر ۱۳۹۹
۱ آذر ۱۳۹۹
3,326
بدون تعارف با لوتی بازار امین السلطان
بدون تعارف با لوتی بازار امین السلطان
4,211
تایید پیروزی بایدن در جورجیا
تایید پیروزی بایدن در جورجیا
2,285
به جای فرافکنی به تعهدات عمل کنید !
به جای فرافکنی به تعهدات عمل کنید !
1,716
ورود سامانه بارشی جدید
ورود سامانه بارشی جدید
2,235
تخریب خانه زن بندرعباسی !
تخریب خانه زن بندرعباسی !
22,486
ممنوعیت جا به جایی محل خدمت فرهنگیان
ممنوعیت جا به جایی محل خدمت فرهنگیان
1,159
جهادگران در میدان مبارزه با کرونا
جهادگران در میدان مبارزه با کرونا
1,176
شروع آزمون انتخاب سلامتی
شروع آزمون انتخاب سلامتی
۵۲۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
3,563
داستان دیو و فرشته !
داستان دیو و فرشته !
1,858
تاریخ تولد لاکچری، هدیه یا خیانت مادران؟!
تاریخ تولد لاکچری، هدیه یا خیانت مادران؟!
1,483
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
3,129
تایر در سربالایی قیمت !
تایر در سربالایی قیمت !
1,296
برکناری مدیر اداره امنیت سایبری آمریکا !
برکناری مدیر اداره امنیت سایبری آمریکا !
۵۶۴
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
4,482
شکست ماموریت پرتابگر اروپایی وگا
شکست ماموریت پرتابگر اروپایی وگا
1,128