تجهییز تخت های بیمارستانی در دستور کار دولت

۹۶

شبکه ۱
6 آبان ماه 1399
14:11
آمار رسمی کرونا - ۱۱ آذر ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۱۱ آذر ۱۳۹۹
10,026
تخم مرغ گران شد
تخم مرغ گران شد
1,083
قتل غیر عمد مارادونا
قتل غیر عمد مارادونا
۷۱۷
شیوه نامه ی ۷ ماده ای و دستورالعمل های آن
شیوه نامه ی ۷ ماده ای و دستورالعمل های آن
۵۰۴
قیمت ماسک کاهش یافت
قیمت ماسک کاهش یافت
۳۱۰
محدودیت شهر های قرمز را نارنجی کرد
محدودیت شهر های قرمز را نارنجی کرد
۳۵۰
ارزان شدن تست کرونا
ارزان شدن تست کرونا
۴۳۹
آمار رسمی کرونا
آمار رسمی کرونا
۲۷۴
صنعت هسته ای احیاء میشود
صنعت هسته ای احیاء میشود
۳۵۴
۱۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱ آذر ۱۳۹۹
1,129
رئیس پلیس راه کشور تغییر کرد
رئیس پلیس راه کشور تغییر کرد
1,958
تحریم  سوخت بی فایده است
تحریم سوخت بی فایده است
۹۵۴
سیل ویرانگر ودرهای بسته شهرداری اهواز
سیل ویرانگر ودرهای بسته شهرداری اهواز
1,307
پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پای میز محاکمه رفت
پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پای میز محاکمه رفت
۶۴۳
آمار رسمی کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
11,183
جانشین مرد تکیه زده به تیرک دروازه النصر مشخص شد
جانشین مرد تکیه زده به تیرک دروازه النصر مشخص شد
۹۹۷
وداع با پیکر شهید فخری زاده
وداع با پیکر شهید فخری زاده
1,257
۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۰ آذر ۱۳۹۹
1,599
سرنخهایی در رابطه با ترور شهید فخری زاده
سرنخهایی در رابطه با ترور شهید فخری زاده
۹۲۲
آغاز پخش HD دوازده شبکه
آغاز پخش HD دوازده شبکه
6,932
ادامه فعالیت سامانه بارشی
ادامه فعالیت سامانه بارشی
۹۵۴
ثبت رکورد ازدواج در تاریخی با چهار ۹
ثبت رکورد ازدواج در تاریخی با چهار ۹
7,388
شاخص کل بورس - ۹ آذر ۱۳۹۹
شاخص کل بورس - ۹ آذر ۱۳۹۹
۷۲۲
کشف لوازم آرایش بهداشتی تاریخ گذشته
کشف لوازم آرایش بهداشتی تاریخ گذشته
۳۸۹
ورود بی دردسر قاچاق به کشور
ورود بی دردسر قاچاق به کشور
۷۵۲
افتتاح نخستین پژوهشکده چشم و علوم بینایی
افتتاح نخستین پژوهشکده چشم و علوم بینایی
۱۸۰
آیین اهدای نفس
آیین اهدای نفس
۲۴۰
شمار مبتلایان کرونا در جهان - ۹ آذر ۱۳۹۹
شمار مبتلایان کرونا در جهان - ۹ آذر ۱۳۹۹
۴۱۲
در دومین روز تعطیلی ادارات و نهاد ها
در دومین روز تعطیلی ادارات و نهاد ها
۳۹۳
مدت استفاده از ماسک ها
مدت استفاده از ماسک ها
۷۱۸