مردی از دنیای گِل نوشته ها - عبدالمجید ارفعی

۷۹

شبکه ۴
5 آبان ماه 1399
19:23
ماهی آبِ تعلیم و تربیت - توران میرهادی
ماهی آبِ تعلیم و تربیت - توران میرهادی
۱۲۴
فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان
فرهنگنامه ی کودکان و نوجوانان
۱۲۵
هدیه دادن و استفاده مجدد از پسماند ها
هدیه دادن و استفاده مجدد از پسماند ها
۳۴
تقویم علمی - ۴ آذر ۱۳۹۹
تقویم علمی - ۴ آذر ۱۳۹۹
۴۷
۴ آذر ۱۳۹۹
۴ آذر ۱۳۹۹
۴۳
وزارت بهداشت و داروهای طب سنتی کرونا
وزارت بهداشت و داروهای طب سنتی کرونا
۵۸
مردی با منطق فازی - لطفعلی عسکرزاده
مردی با منطق فازی - لطفعلی عسکرزاده
۵۲
اهمیت تفکر علمی در دنیای کنونی
اهمیت تفکر علمی در دنیای کنونی
۴۴
تقویم علمی - ۳ آذر ۱۳۹۹
تقویم علمی - ۳ آذر ۱۳۹۹
۲۱
۳ آذر ۱۳۹۹
۳ آذر ۱۳۹۹
۱۰۱
چیپ های جدید اپل !
چیپ های جدید اپل !
۵۴
۵ عکس علمی برگزیده هفته
۵ عکس علمی برگزیده هفته
۴۲
جنگ بین انسانها و نئاندرتالها
جنگ بین انسانها و نئاندرتالها
۶۶
پرتابی دیگر از SpaceX
پرتابی دیگر از SpaceX
۶۲
تعطیلی یکی از نماد های نجوم برای همیشه !
تعطیلی یکی از نماد های نجوم برای همیشه !
۴۴
اخبار علمی سراسر ایران - ۲ آذر ۱۳۹۹
اخبار علمی سراسر ایران - ۲ آذر ۱۳۹۹
۶۲
تقویم علمی - ۲ آذر ۱۳۹۹
تقویم علمی - ۲ آذر ۱۳۹۹
۲۸
۲ آذر ۱۳۹۹
۲ آذر ۱۳۹۹
۱۳۸
اپلیکیشن های پیشنهادی آخر هفته
اپلیکیشن های پیشنهادی آخر هفته
۱۱۰
آمادگی کودکان برای فضای مجازی
آمادگی کودکان برای فضای مجازی
۶۳
تاریخ پزشکی
تاریخ پزشکی
۶۷
تقویم علمی - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
تقویم علمی - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۴۶
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۲۲
از واکسن فایزر و مدرنا تا واکسن های ایرانی کرونا
از واکسن فایزر و مدرنا تا واکسن های ایرانی کرونا
۱۰۶
کاهش رطوبت و سمیت پسماند ها
کاهش رطوبت و سمیت پسماند ها
۵۱
آلودگی هوا - قاتل خاموش
آلودگی هوا - قاتل خاموش
۳۹
تقویم علمی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
تقویم علمی - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۴
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۹
۱۰۰
مردی چشم نگران زلزله - بهرام عکاشه
مردی چشم نگران زلزله - بهرام عکاشه
۸۹
پیدایش ماوس (موشواره) های کامپیوتر
پیدایش ماوس (موشواره) های کامپیوتر
۸۷