عوامل موثر در اتفاق اجتماعی

۲۱۲

شبکه ۳
5 آبان ماه 1399
19:34
آیا مشکلات اقتصادی ایران داخلی است ؟
آیا مشکلات اقتصادی ایران داخلی است ؟
۳۳۷
بحران داخلی در ایران ؟
بحران داخلی در ایران ؟
۲۴۵
ترس آمریکا از چین ؟!
ترس آمریکا از چین ؟!
۱۹۴
اهمیت مذاکرات ایران با چین
اهمیت مذاکرات ایران با چین
۱۵۶
مذاکره ترس دارد ؟
مذاکره ترس دارد ؟
۱۲۵
آیا اصلاح طلب ها غرب گرا هستند؟
آیا اصلاح طلب ها غرب گرا هستند؟
۲۰۹
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۳۷۶
آمریکا عوض شده است !
آمریکا عوض شده است !
۱۹۵
ترامپ زمین سوخته تحویل می‌دهد ؟!
ترامپ زمین سوخته تحویل می‌دهد ؟!
۱۴۹
سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران
سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران
۱۷۶
مقایسه اعتراض ترامپ به انتخابات با سال های گذشته
مقایسه اعتراض ترامپ به انتخابات با سال های گذشته
۱۰۸
اگر بازنده نتیجه انتخابات را نپذیرد چه می‌شود؟
اگر بازنده نتیجه انتخابات را نپذیرد چه می‌شود؟
۱۳۰
انتخابات آمریکا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
انتخابات آمریکا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۳۳
فشار بر ایران هزینه ندارد !
فشار بر ایران هزینه ندارد !
۱۳۹
تاثیر  اف ای تی اف بر مشکلات اقتصادی
تاثیر اف ای تی اف بر مشکلات اقتصادی
۱۸۶
چرا ایران از برجام خارج نشد ؟
چرا ایران از برجام خارج نشد ؟
۱۷۲
برجام دلیلی بر بهبود مشکلات اقتصادی نیست !
برجام دلیلی بر بهبود مشکلات اقتصادی نیست !
۹۴
انتخابات آمریکا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
انتخابات آمریکا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۳۳۰
چرا آمریکا از برجام خارج شد ؟
چرا آمریکا از برجام خارج شد ؟
۱۱۲
تحریم مهمترین ابزار آمریکا برای فشار به ایران
تحریم مهمترین ابزار آمریکا برای فشار به ایران
۱۵۳
قدرت اجرایی کشور دست دولت است
قدرت اجرایی کشور دست دولت است
۱۵۰
توان هسته ای ایران ابزاری برای فشار به آمریکا
توان هسته ای ایران ابزاری برای فشار به آمریکا
۱۲۵
نقش کمرنگ ایران در منطقه ؟
نقش کمرنگ ایران در منطقه ؟
۱۰۸
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۰۵
آیا دولت از مولفه های قدرت کشور استفاده کرده است ؟
آیا دولت از مولفه های قدرت کشور استفاده کرده است ؟
۸۹
ایران چطور می تواند آمریکا تحت فشار قرار دهد ؟
ایران چطور می تواند آمریکا تحت فشار قرار دهد ؟
۲۲۷
مذاکره ایران و آمریکا !
مذاکره ایران و آمریکا !
۱۷۰
ترامپ، شخصیتی غیر قابل مذاکره !
ترامپ، شخصیتی غیر قابل مذاکره !
۱۱۸
سیاست آمریکا حفظ فشار بر ایران است !
سیاست آمریکا حفظ فشار بر ایران است !
۱۱۷
انتخابات آمریکا - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
انتخابات آمریکا - ۲۴ آبان ۱۳۹۹
۳۹۰