بررسی رابطه بین دختران و پسران - ۵ آبان ۱۳۹۹

۹۷۹

شبکه ۳
5 آبان ماه 1399
19:30
قدرت خرید باید به مردم برگردد
قدرت خرید باید به مردم برگردد
۵۷
اختلاف بین مجلس و دولت در چیست ؟
اختلاف بین مجلس و دولت در چیست ؟
۵۳
مشکلات اقتصادی - ۱۵ آذر ۱۳۹۹
مشکلات اقتصادی - ۱۵ آذر ۱۳۹۹
۲۶۳
راه حل برطرف کردن مشکلات اقتصادی
راه حل برطرف کردن مشکلات اقتصادی
۲۸
چرا مشکلات مردم وارد بازی های سیاسی می شود ؟
چرا مشکلات مردم وارد بازی های سیاسی می شود ؟
۱۸
آیا مشکلات اقتصادی ایران داخلی است ؟
آیا مشکلات اقتصادی ایران داخلی است ؟
۴۵۲
بحران داخلی در ایران ؟
بحران داخلی در ایران ؟
۳۳۸
ترس آمریکا از چین ؟!
ترس آمریکا از چین ؟!
۲۵۴
اهمیت مذاکرات ایران با چین
اهمیت مذاکرات ایران با چین
۲۰۶
مذاکره ترس دارد ؟
مذاکره ترس دارد ؟
۱۶۸
آیا اصلاح طلب ها غرب گرا هستند؟
آیا اصلاح طلب ها غرب گرا هستند؟
۲۵۵
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
۴۵۳
آمریکا عوض شده است !
آمریکا عوض شده است !
۲۱۵
ترامپ زمین سوخته تحویل می‌دهد ؟!
ترامپ زمین سوخته تحویل می‌دهد ؟!
۱۶۸
سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران
سیاست خارجی بایدن نسبت به ایران
۱۹۷
مقایسه اعتراض ترامپ به انتخابات با سال های گذشته
مقایسه اعتراض ترامپ به انتخابات با سال های گذشته
۱۲۱
اگر بازنده نتیجه انتخابات را نپذیرد چه می‌شود؟
اگر بازنده نتیجه انتخابات را نپذیرد چه می‌شود؟
۱۴۲
انتخابات آمریکا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
انتخابات آمریکا - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
۳۵۹
فشار بر ایران هزینه ندارد !
فشار بر ایران هزینه ندارد !
۱۵۰
تاثیر  اف ای تی اف بر مشکلات اقتصادی
تاثیر اف ای تی اف بر مشکلات اقتصادی
۱۹۳
چرا ایران از برجام خارج نشد ؟
چرا ایران از برجام خارج نشد ؟
۱۹۱
برجام دلیلی بر بهبود مشکلات اقتصادی نیست !
برجام دلیلی بر بهبود مشکلات اقتصادی نیست !
۱۰۶
انتخابات آمریکا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
انتخابات آمریکا - ۲۶ آبان ۱۳۹۹
۳۴۹
چرا آمریکا از برجام خارج شد ؟
چرا آمریکا از برجام خارج شد ؟
۱۲۸
تحریم مهمترین ابزار آمریکا برای فشار به ایران
تحریم مهمترین ابزار آمریکا برای فشار به ایران
۱۶۱
قدرت اجرایی کشور دست دولت است
قدرت اجرایی کشور دست دولت است
۱۶۴
توان هسته ای ایران ابزاری برای فشار به آمریکا
توان هسته ای ایران ابزاری برای فشار به آمریکا
۱۴۳
نقش کمرنگ ایران در منطقه ؟
نقش کمرنگ ایران در منطقه ؟
۱۱۶
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
بررسی چالش‌های مربوط به انتخابات آمریکا - ۲۵ آبان ۱۳۹۹
۳۲۹
آیا دولت از مولفه های قدرت کشور استفاده کرده است ؟
آیا دولت از مولفه های قدرت کشور استفاده کرده است ؟
۱۰۰