پیرشدن در حیات وحش - طول عمر

۷۱۸

شبکه ۴
4 آبان ماه 1399
22:05
سیاره زنده
سیاره زنده
۸۷۲
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
سیاره زنده - قسمت سوم: پیدایش
۷۷۴
سیاره زنده - کاشفان
سیاره زنده - کاشفان
۷۲۵
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
سیاره زنده - شکارچیان سیاره
۶۳۷
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر پیشرو
۶۰۸
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
ریشه ها - سفر نوع بشر - سفر به ناشناخته ها
۷۸۲
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
ریشه ها- سفر نوع بشر- ساختن آینده
۵۴۷
پول
پول
۸۰۸
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
ریشه ها - سفر نوع بشر - قسمت دوم - فریب دادن مرگ
۵۵۹
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
ریشه ها سفر نوع بشر - قسمت اول - جرقه تمدن
۵۸۱
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
اسرار فیزیک کوانتومی - قسمت دوم - بگذار زندگی جریان داشته باشد
1,399
اسرار فیزیک کوآنتومی
اسرار فیزیک کوآنتومی
1,536
رفتار حیوانات
رفتار حیوانات
۷۴۴
درون ذهن جانوران - حل مساله
درون ذهن جانوران - حل مساله
۷۵۳
احساسات جانوران
احساسات جانوران
1,124
ملکول سازنده ما
ملکول سازنده ما
۶۸۵
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
آب مولکول سازنده ما - قسمت دوم - تمدن
۷۱۷
H۲O ، مولکول سازنده ما
H۲O ، مولکول سازنده ما
۶۹۹
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
پیر شدن در حیات وحش - مرگ
۸۷۹
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
پیر شدن در حیات وحش - دانایی
1,125
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
پیر شدن در حیات وحش - قدرت و برتری
1,019
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
پیر شدن در حیات وحش - تولید مثل
1,166
نجات یافته توسط خورشید
نجات یافته توسط خورشید
۶۵۶
دنیای هیولاهای دریایی
دنیای هیولاهای دریایی
1,046
جهان شگفت انگیز دایناسورها
جهان شگفت انگیز دایناسورها
1,945
گنجینه های زمین - فلزات
گنجینه های زمین - فلزات
1,134
گنجینه های زمین - نیروی برق
گنجینه های زمین - نیروی برق
۸۳۳
عکاسان کوسه ماهی
عکاسان کوسه ماهی
۳۷۰
عملیات نجات فانوس دریایی
عملیات نجات فانوس دریایی
۵۲۵