کمک مومنانه - مرودشت

۵۹

شبکه فارس
4 آبان ماه 1399
12:17
کشف اجناس احتکار شده - زرقان
کشف اجناس احتکار شده - زرقان
۲
کشت گلخانه ای - کمک مومنانه
کشت گلخانه ای - کمک مومنانه
۷۰
سرعت کم اینترنت-آباده
سرعت کم اینترنت-آباده
۸۴
بذرپاشی در منابع طبیعی - بیضا
بذرپاشی در منابع طبیعی - بیضا
۷۷
برداشت انار - کمک مومنانه
برداشت انار - کمک مومنانه
۵۹
فعالیت های بسیج-مهر
فعالیت های بسیج-مهر
۵۰
کمک مومنانه - مرودشت
کمک مومنانه - مرودشت
۵۰
برداشت گوجه - برداشت محصول سالم
برداشت گوجه - برداشت محصول سالم
۹۷
مبارزه با کرونا-جهرم
مبارزه با کرونا-جهرم
۴۶
اشتغال زایی زنان روستایی
اشتغال زایی زنان روستایی
۱۵۲
اشتغالزایی زنان روستایی - تجلیل از کادر درمان
اشتغالزایی زنان روستایی - تجلیل از کادر درمان
۵۳
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
۷۱
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
رفع مشکلات دانش آموزان -بیضا
۱۳۷
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
بیمارستان سیدان هنوز افتتاح نشده
۶۶
کمک مومنانه
کمک مومنانه
۱۴۲
کشت برنج - مبارزه با کرونا
کشت برنج - مبارزه با کرونا
۸۶
کشت برنج-رستم
کشت برنج-رستم
۳۹
برداشت زعفران - بیضا
برداشت زعفران - بیضا
۶۱
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
تشییع اولین شهید مدافع سلامت-پاسارگاد
۱۷۰
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
یادواره شهدای سلامت - هفته بسیج
۷۰
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
تولید رب انار - وضعیت کرونا - هفته بسیج
۷۴
برداشت لیموترش -جهرم
برداشت لیموترش -جهرم
۶۱
کمک مومنانه - خفر
کمک مومنانه - خفر
۶۹
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
طرح های اشتغالزایی - برداشت انار
۷۲
برداشت انار -بیضا
برداشت انار -بیضا
۱۴۷
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
خدمات کتابخانه عمومی - مرودشت
۶۲
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
بررسی مشکلات آب آشامیدنی روستاهای کامفیروز
۵۹
خوداشتغالی - میمند
خوداشتغالی - میمند
۱۳۶
بررسی مجدد پرونده زندانیان
بررسی مجدد پرونده زندانیان
۶۴
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
بررسی مجدد پرونده زندانیان - خود اشتغالی - توسعه زراعت کلزا
۵۶