دکتر رضا شهرابی-۳ آبان ۱۳۹۹

۹۱۸

شبکه نسیم
3 آبان ماه 1399
19:00
منصور ضابطیان-۶ آذر ۱۳۹۹
منصور ضابطیان-۶ آذر ۱۳۹۹
۱۵
معنی متفاوت گم شدن
معنی متفاوت گم شدن
۵۱۳
آرزوهای بزرگ و آبی دور دست
آرزوهای بزرگ و آبی دور دست
۷۸۱
نقشه هایی برای گمشدن !
نقشه هایی برای گمشدن !
۷۳۶
مجتبی شکوری - ۵ آذر ۱۳۹۹
مجتبی شکوری - ۵ آذر ۱۳۹۹
1,582
تابلو های دیواری فصلی !
تابلو های دیواری فصلی !
۴۹۲
آلمانی زبان فلسفه و فرانسه زبان هنر
آلمانی زبان فلسفه و فرانسه زبان هنر
۴۱۳
حسین فروتن - ۴ آذر ۱۳۹۹
حسین فروتن - ۴ آذر ۱۳۹۹
۷۴۰
چنگیز جلیلوند -۳ آذر ۱۳۹۹
چنگیز جلیلوند -۳ آذر ۱۳۹۹
1,249
لطیفه ی مورد علاقه ی سروش !
لطیفه ی مورد علاقه ی سروش !
۵۷۶
آموزش رفتار مدنی به بچه ها
آموزش رفتار مدنی به بچه ها
۲۹۰
وضعیت گروههای استارت آپی ایران
وضعیت گروههای استارت آپی ایران
۱۰۱
مدیریت تکنولوژی؟
مدیریت تکنولوژی؟
۱۱۳
استارت آپ چیه و از کجا اومده؟
استارت آپ چیه و از کجا اومده؟
۱۰۵
دکتر سعید حسین رفیعی - ۲ آذر ۱۳۹۹
دکتر سعید حسین رفیعی - ۲ آذر ۱۳۹۹
۶۲۷
لذت بردن از مسیر به جای مقصد !
لذت بردن از مسیر به جای مقصد !
۴۷۸
زندگی سخت هانس اندرسن
زندگی سخت هانس اندرسن
۵۵۶
پیدایش ادبیات کودکان در ایران
پیدایش ادبیات کودکان در ایران
۲۳۷
تاثیر اندرسن بر نویسندگان بعد از خودش
تاثیر اندرسن بر نویسندگان بعد از خودش
۲۱۶
تاثیر چارلز دیکنز بر کریستین اندرسن
تاثیر چارلز دیکنز بر کریستین اندرسن
۱۴۰
اهمیت هانس کریستین اندرسن و ادبیات کودکان
اهمیت هانس کریستین اندرسن و ادبیات کودکان
۱۴۹
هانس کریستیان آندرسن و ادبیات کودک - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
هانس کریستیان آندرسن و ادبیات کودک - ۲۹ آبان ۱۳۹۹
۷۷۵
روایت زندگی هانس کریستین اندرسن
روایت زندگی هانس کریستین اندرسن
۲۱۶
پادکست چیست و ساختن آن چگونه است؟
پادکست چیست و ساختن آن چگونه است؟
۴۴۹
داستان نویسی انیمیشن
داستان نویسی انیمیشن
۲۷۲
سلمان خورشیدی - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
سلمان خورشیدی - ۲۸ آبان ۱۳۹۹
1,197
ذهن کامل نو
ذهن کامل نو
1,392
بانوان سرزمین من
بانوان سرزمین من
۵۰۸
قوری های پر محتوا !
قوری های پر محتوا !
۳۲۴
اردشیر رستمی- حسین فروتن - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
اردشیر رستمی- حسین فروتن - ۲۷ آبان ۱۳۹۹
1,545