داستان کارآگاه، فیلم خیلی ساده ای است !

1,222

شبکه ۳
3 آبان ماه 1399
01:27
نقد و بررسی فیلم گیلدا
نقد و بررسی فیلم گیلدا
13,371
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۳۰ آبان ۱۳۹۹
1,050
تقدیم به عبدالله اسکندری
تقدیم به عبدالله اسکندری
۶۹۹
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
سینمای ایران در آستانه ورشکستگی !
۵۱۰
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
سینمای ایران رو به نابودی ؟!
۴۳۴
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۳۰ آبان ۱۳۹۹
۵۵۳
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
مقایسه و نقد فیلم ربکا ۲۰۲۰ و ۱۹۴۰
4,078
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
نقد مستند زندگی میان پرچم های رنگی
۴۳۹
استعداد گلاب آدینه
استعداد گلاب آدینه
۳۶۷
اکران آنلاین و نتایج آن
اکران آنلاین و نتایج آن
۳۶۸
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
کرونا و اکران آنلاین آثار سینمایی
۴۰۲
محدودیت ساعتی سینما
محدودیت ساعتی سینما
۲۲۲
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۲۳ آبان ۱۳۹۹
۸۸۴
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
بررسی فیلم گاو از داریوش مهرجویی
۸۶۷
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
جشنواره فیلم کوتاه در شرایط کرونایی
۳۶۳
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
فیلم کوتاه، نیازمند نگاهی جدی برای آینده
۳۰۶
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
تفاوت جایگاه فیلم کوتاه با دیگر سینماها
۲۳۸
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
تاریخچه فیلم کوتاه درسینمای ایران
۲۴۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۱۶ آبان ۱۳۹۹
۹۳۹
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
نقد فراستی در مورد فیلم دادگاه شیکاگو هفت
14,310
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
کرونا لطمه بزرگی به سینما زد!
1,324
اعتراض جواد هاشمی به داوری
اعتراض جواد هاشمی به داوری
1,498
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
از چوپانی تا آرزوی کارگردان شدن!
1,347
چرا این اسم؟!
چرا این اسم؟!
۴۹۱
بودجه محدود در سینمای کودک
بودجه محدود در سینمای کودک
۴۷۰
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
تفاوت پلیس مدرن و سنتی در سینما!
۳۵۵
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
از قهرمان سازی فاصله گرفتیم!
۲۷۷
۹ آبان ۱۳۹۹
۹ آبان ۱۳۹۹
1,144
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
اخبار مهم سینمای ایران - ۲ آبان ۱۳۹۹
۹۳۳