در حال مرگ هم امضاء میخواد!

3,167

مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
مهارت بدلکاری جونم رو نجات داد!
۴۴۷
خاطره ترسناک از بدلکاری!
خاطره ترسناک از بدلکاری!
3,009
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
خطر همیشه هست حتی برای بدلکار!
۲۷۴
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
خاطره جالب چپ کردن یک بدلکار!
۲۴۸
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
بدلکارها فقط خوب تصادف می کنند!
۱۹۰
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
تفاوت بدلکار و بدلکاری!
۱۶۱
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۲۹ آبان ۱۳۹۹
۴۲۸
در طراحی خودرو عقب هستیم!
در طراحی خودرو عقب هستیم!
۲۱۸
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۲۸ آبان ۱۳۹۹
۱۱۹
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
رانندگی باید فرهنگ سازی شود!
۱۹۹
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
نقاط حادثه خیز در تهران کم است!
۱۵۴
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵ آبان ۱۳۹۹
۲۵۵
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
خاطره رانندگی با فولکس استیشن
۲۳۵
قانون را باید اجرا کرد
قانون را باید اجرا کرد
۱۲۵
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
دعوا نمی کنم میریزم تو خودم!
۱۶۹
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
به خاطر رعایت قانون جریمه شدم!
۱۶۷
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
خدا نکرده کرونا که ندارید؟!
۱۸۵
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۲ آبان ۱۳۹۹
۲۴۶
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
در تایلند صدای بوق نمی شنوید!
۳۲۱
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
تو ایران همه پسرعموی مایکل شوماخرن!
۲۷۷
سلام کردن به سبک تایلندی
سلام کردن به سبک تایلندی
۲۱۶
شرق آسیا خیلی موتور هست!
شرق آسیا خیلی موتور هست!
۱۷۷
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۱ آبان ۱۳۹۹
۲۵۱
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
با تاکسی پدرم جلوی نامزدم پز می دادم!
۷۶۷
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
مسائل رانندگی بهترین سوژه برای فیلم سازی!
۳۹۲
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
همه جور خلافی می کنم تو رانندگی!
7,815
آخه عکس وسط اتوبان؟!
آخه عکس وسط اتوبان؟!
۴۱۶
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۱۵ آبان ۱۳۹۹
۶۴۶
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
چجوری پشت ماشین سنگین بشینیم؟
۹۷۰
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
۹ بار امتحان گواهینامه دادم!
7,981