هر روز رکوردی تازه در جهان!

1,810

شبکه ۱
2 آبان ماه 1399
14:11
آمار رسمی کرونا - ۱۱ آذر ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۱۱ آذر ۱۳۹۹
5,931
تخم مرغ گران شد
تخم مرغ گران شد
۲۴۷
قتل غیر عمد مارادونا
قتل غیر عمد مارادونا
۱۴۶
شیوه نامه ی ۷ ماده ای و دستورالعمل های آن
شیوه نامه ی ۷ ماده ای و دستورالعمل های آن
۱۵۶
قیمت ماسک کاهش یافت
قیمت ماسک کاهش یافت
۱۲۰
محدودیت شهر های قرمز را نارنجی کرد
محدودیت شهر های قرمز را نارنجی کرد
۱۱۷
ارزان شدن تست کرونا
ارزان شدن تست کرونا
۱۸۴
آمار رسمی کرونا
آمار رسمی کرونا
۱۶۰
صنعت هسته ای احیاء میشود
صنعت هسته ای احیاء میشود
۱۸۹
۱۱ آذر ۱۳۹۹
۱۱ آذر ۱۳۹۹
۸۴۲
رئیس پلیس راه کشور تغییر کرد
رئیس پلیس راه کشور تغییر کرد
1,844
تحریم  سوخت بی فایده است
تحریم سوخت بی فایده است
۸۹۸
سیل ویرانگر ودرهای بسته شهرداری اهواز
سیل ویرانگر ودرهای بسته شهرداری اهواز
1,195
پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پای میز محاکمه رفت
پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی سازی پای میز محاکمه رفت
۶۰۷
آمار رسمی کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
آمار رسمی کرونا - ۱۰ آذر ۱۳۹۹
11,121
جانشین مرد تکیه زده به تیرک دروازه النصر مشخص شد
جانشین مرد تکیه زده به تیرک دروازه النصر مشخص شد
۸۹۳
وداع با پیکر شهید فخری زاده
وداع با پیکر شهید فخری زاده
1,179
۱۰ آذر ۱۳۹۹
۱۰ آذر ۱۳۹۹
1,556
سرنخهایی در رابطه با ترور شهید فخری زاده
سرنخهایی در رابطه با ترور شهید فخری زاده
۸۶۲
آغاز پخش HD دوازده شبکه
آغاز پخش HD دوازده شبکه
6,877
ادامه فعالیت سامانه بارشی
ادامه فعالیت سامانه بارشی
۹۳۵
ثبت رکورد ازدواج در تاریخی با چهار ۹
ثبت رکورد ازدواج در تاریخی با چهار ۹
7,326
شاخص کل بورس - ۹ آذر ۱۳۹۹
شاخص کل بورس - ۹ آذر ۱۳۹۹
۷۰۳
کشف لوازم آرایش بهداشتی تاریخ گذشته
کشف لوازم آرایش بهداشتی تاریخ گذشته
۳۶۶
ورود بی دردسر قاچاق به کشور
ورود بی دردسر قاچاق به کشور
۷۱۸
افتتاح نخستین پژوهشکده چشم و علوم بینایی
افتتاح نخستین پژوهشکده چشم و علوم بینایی
۱۷۳
آیین اهدای نفس
آیین اهدای نفس
۲۲۵
شمار مبتلایان کرونا در جهان - ۹ آذر ۱۳۹۹
شمار مبتلایان کرونا در جهان - ۹ آذر ۱۳۹۹
۴۰۳
در دومین روز تعطیلی ادارات و نهاد ها
در دومین روز تعطیلی ادارات و نهاد ها
۳۶۴
مدت استفاده از ماسک ها
مدت استفاده از ماسک ها
۶۹۶