در چه مرحله ای از شرایط کرونایی هستیم؟

۳۱۶

شبکه ۲
1 آبان ماه 1399
22:53
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
تدابیر بسیج در حوزه ی فضای مجازی
۵
بسیج و فعالیت های سیاسی
بسیج و فعالیت های سیاسی
۳
روند و تداوم کمک های مومنانه
روند و تداوم کمک های مومنانه
۲
تامین موارد مورد نیاز مردم توسط بسیج
تامین موارد مورد نیاز مردم توسط بسیج
۶
بسیج و کرونا
بسیج و کرونا
۵
چه قدر از ظرفیت بسیج بهر برده ایم؟
چه قدر از ظرفیت بسیج بهر برده ایم؟
۲۰
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
اتصال صنعت قطعه سازی با صنعت خودرو سازی
۲۲۹
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
ظرفیت های دانش بنیانی و صنعت نفت
۱۱۱
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
مجوز ها مانع کسب و کار ها !
۱۵۶
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
بررسی راهکار اقتصادی با اتکا به توان داخلی
۲۶۲
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
اصلاح قیمت مرغ و لبنیات چه موقع انجام می شود؟
۳۶۶
علت افزایش قیمت مرغ
علت افزایش قیمت مرغ
۴۳۸
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
قیمت مرغ واقعا باید ۳۵ هزار تومان باشد؟!
۲۸۹
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
افزایش قیمت شیر خام در یک سال
۱۰۷
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
قیمت مصوب شیر خام رعایت می شود؟
۸۳
مبنای افزایش قیمت شیر خام
مبنای افزایش قیمت شیر خام
۱۰۵
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
افزایش قیمت لبنیات و مرغ در بازار
۳۹۵
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
پیامک شجاعانه یک قاچاقچی سیگار !
12,773
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
مافیای قاچاق سیگار در کشور؟
1,187
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
مقابله نکردن با قاچاق سیگار
۷۱۷
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
لطمه قاچاق سیگار به تولیدات داخلی
۳۹۳
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
چرا شاهد قاچاق سیگار هستیم؟
۲۸۹
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
علت وفور سیگار قاچاق در کشور
۲۱۸
پشت پرده  وفور سیگار قاچاق در کشور
پشت پرده وفور سیگار قاچاق در کشور
۶۳۱
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
واکسن ایرانی کرونا در چه مرحله ای است؟
۸۳۵
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
نبود نظارت بر حضور یا عدم حضور کارمندان در ادارات
۲۸۶
تفکر ایمنی جمعی
تفکر ایمنی جمعی
۲۰۳
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
تردد در شهرهای قرمز و نارنجی
۲۸۳
دارو های بی فایده کرونا؟
دارو های بی فایده کرونا؟
۳۱۴
طب سنتی در درمان کرونا
طب سنتی در درمان کرونا
۲۸۴